i optic

מדוע יש להשתמש במשקפי שמש גם בחורף?

מדוע יש להשתמש במשקפי שמש גם בחורף?

כמות האנרגיה שצורכות העיניים ביום רגיל שקולה לאנרגיה שדרושה לרגליים כדי ללכת שבעים וחמישה קילומטרים • סינוור מטיל על העיניים עומס נוסף שמאלץ אותן להתאמץ על מנת לראות. הרכבת משקפיים תצמצם את המאמץ הזה או