תל אופן

יהיו אופניים בתל אביב ביום כיפור?

יהיו אופניים בתל אביב ביום כיפור?

למרות ההחלטה שלא לאפשר לשכור אופניים בת"א במהלך יוה"כ, יהיה אפשר להוציא את האופניים מערב יוה"כ ולהחזירם בצאתו, ללא תשלום נוסף על השעות שזוג האופניים נמצאים ברשותו