תכנון ובניה

בשורה לקבלנים בירושלים: הקלות בנושאי תכנון ובניה

בשורה לקבלנים בירושלים: הקלות בנושאי תכנון ובניה

קיצורי הליכים בירוקרטיים בקבלת היתרים ● קיצור הליכים בבדיקות היתכנות של פרויקטים במסגרת תמ"א 38 ● קיצור הליכים לקבלת היטלי השבחה ושומה ● קביעת תנאי סף סבירים במכרזים עירוניים לקבלנים והפחתת עלות המכרז ● מניעת

הושק מסלול מהיר להיתרי לבניית ממ"ד ומעלית

הושק מסלול מהיר להיתרי לבניית ממ"ד ומעלית

עיריית ירושלים מתחייבת: בקשות לבניית ממ"ד ומעלית יובאו לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובניה תוך 30 ימי עבודה ■ מונה רפרנט לטיפול בבקשות ■ זמן הטיפול בבקשות קוצר משנה לשלושים ימי עבודה ■ ברקת: "מדובר במהפכה