שכר טרחה

שלושה מיליון ₪: נקבע שכ"ט מפרקי אקסיום

שלושה מיליון ₪: נקבע שכ"ט מפרקי אקסיום

בית המשפט העליון אישר את שכר טרחת מפרקי קבוצת אקסיום לאחר ערעור וערעור שכנגד על קביעות בית המשפט המחוזי. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק פורטל עורכי דין נועם קוריס  ועוד כמה מאמרים שכתבתי: עו"ד נועם קוריס על