קבלן

הקבלן מסר מפתחות ואז התגלו 'ליקויי בניה'

הקבלן מסר מפתחות ואז התגלו 'ליקויי בניה'

ביהמ"ש בחר לבחון את 3 חוות הדעת ואת הליקויים אחד לאחד ולפרטי פרטים וכך קבע, בכל דירה ובכל פגם, את מהותו, את שוויו ואת עלות תיקונו או הפיצוי בגינו. בסופו של יום, העמיד ביהמ"ש את