פרתש השבוע

השפעת היחיד על הכלל

השפעת היחיד על הכלל

הרה"ג ראובן אלבז ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה, בדברי הגות ומוסר לפרשת השבוע