פרששת השבוע

ספר יוחסין • הרב שמואל רבינוביץ

ספר יוחסין • הרב שמואל רבינוביץ

אדם המעוניין לקחת כחתן לבתו בחור ששמע עליו שהוא מצוין, ומתברר שמלבד מעלותיו האישיות, מיוחס הבחור מצד אחד עד הבעש"ט ומצד שני עד הגאון מוילנא. האם יש טעם לקרוא לבחור ולהזהירו על משהו? ודאי שלא.