עמדת פתיחה

ייעוץ חינם לרשות המיסים

ייעוץ חינם לרשות המיסים

אני לא מקנא בפקידים בשירות הציבורי שצריכים להתמודד עם חקיקה מיושנת שאינה מצליחה להדביק את קצב התפתחות הטכנולוגיה.