עיכוב ביצוע

מיליון ₪: פיצוי בגין פגיעה שניתן לתקן

מיליון ₪: פיצוי בגין פגיעה שניתן לתקן

בית המשפט העליון הכריע בימים אלו בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטת ב' טאובר) בת"א 42929-04-17 מיום 5.8.2021, שבגדרו נפסק כי המבקשת 2 תשלם למשיב פיצויים בסך של 1,875,000