מועד ב'

מועד ב' בבחינת המגשרים

מועד ב' בבחינת המגשרים

בית המשפט העליון אישר הסכמה שהתקבלה ביחס לעריכתו של מועד נוסף, מועד מרץ 2020 לבחינת המגשרים