חיישנים

'טלפון כשר'? • החניה בירושלים, דרך האפליקציה

'טלפון כשר'? • החניה בירושלים, דרך האפליקציה

באגף לשירותי חניה בעיריית ירושלים הכריזו על 2 פיילוטים ניסיוניים לשדרוגה טכנולוגי מתקדם של החניה בעיר • במידה והפיילוט יצליח, יחליפו מערכות החיישנים והאפליקציה את המערכות הישנות • ומה עם המחזיקים במכשיר סלולארי 'כשר'?