חזקת השיתוף

הערכת שווי העסק לצורך איזון משאבים בגירושין

הערכת שווי העסק לצורך איזון משאבים בגירושין

חזקת השיתוף מתפרשת גם על נכסים עסקיים במקרה ונוהלו על ידי אחד מבני הזוג. כלומר, במידה ואתם עומדים בפני הליך גירושין ואתם בעלי עסק, חשוב לקחת בחשבון כי ייתכן וערך העסק יוכלל בדיון חלוקת הרכוש.