הרב מלכא

הגר"מ מלכא: "ישראל פרוש דואג לציבור הספרדי"

הגר"מ מלכא: "ישראל פרוש דואג לציבור הספרדי"

"הנה שמעתי שיש רינונים על ראש העיר ר' ישראל פרוש אשר מפלה את הציבור הספרדי בעיר לרעה. ולכן הריני בזאת להצהיר כרב העיר הספרדי אני יודע בוודאות שהוא עוזר ככל יכולתו לכלל המוסדות של הציבור