הרב אלבז

"פיקוח רוחני בעבודה שקול להחזקת תורה"

"פיקוח רוחני בעבודה שקול להחזקת תורה"

חבר מועצת החכמים וראש ישיבת 'אורח חיים' הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א: "פיקוח רוחני על מקומות עבודה שקול להחזקת תורה" • חבר מועצת חכמי התורה שליט"א הסביר: "לדאוג שנשות אברכים יעבדו במקומות עבודה כשרים