העסקת ילדים

"עסק קטן, אין חובה לדווח"

"עסק קטן, אין חובה לדווח"

אדם שלא ניהל ספרים בירושלים טען "הסבירו לי שבגלל שמדובר בעסק קטן אין חובה לדווח", תוצאות הביקורת של רשויות המס