המקומות הקדושים

לך לך –"גיי צו דיר! דאס איז א לאנגע וועג!"

לך לך –"גיי צו דיר! דאס איז א לאנגע וועג!"

הניסיון העשירי של אברהם לך לך - לך לעצמך. הגר"ש רבינבויץ, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, על הניסיון שנראה בעינינו קל, אך למעשה קשה מכולם - לחשוף את היהלומים שבתוכינו

יש לכם הזדמנות נדירה להיות שותפים לדבר גדול

יש לכם הזדמנות נדירה להיות שותפים לדבר גדול

מקום בלב: למעלה ממיליון וחצי מתפללים בשנה מגיעים להעתיר ולהתפלל במקומות הקדושים בארץ ישראל. נכנסים עם סלע כאב ומועקה על הלב, ויוצאים בלב קל בדרך לישועה • בואו להיות שותפים בזכות הגדולה והעצומה  בשדרוג המקומות הקדושים.

ואהבת את ה' אלוקיך

ואהבת את ה' אלוקיך

הרה"ג שמואל רבינוביץ רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים בדברי הגות ומוסר לפרשת השבוע