בעלי מניות מיעוט

העליון נגד קיפוח בעלי מניות המיעוט

העליון נגד קיפוח בעלי מניות המיעוט

בית המשפט העליון הכריע בימים אלו בבקשת רשות הערעור שנתנה הצצה אל התנהלות שהצביעה על קיפוח בעלי מניות המיעוט ומינוי בעל תפקיד שכל הצדדים יישאו בשכרו.