בעלי חיים

קורונה: הידבקות בעלי חיים בישראל

קורונה: הידבקות בעלי חיים בישראל

חילפי פרסומים נדבקו ברחבי העולם בעלי חיים שונים מקורונה, על ידי הדבקה ממגע עם בני אדם. הנמרה נדיה בת הארבע ושש נמרים ואריות נוספים חלו, ככל הנראה נדבקו על ידי עובד גן החיות. בישראל לא