בית המקדש

מרגש: שוחזרו אריחי רצפת בית המקדש

מרגש: שוחזרו אריחי רצפת בית המקדש

לראשונה במחקר הארכאולוגי הצליחו חוקרים לשחזר בוודאות גבוהה את אריחי רצפת בית המקדש מתקופתו של הורדוס • "מי שלא ראה את בניין הורדוס - לא ראה בניין נאה מימיו"

שני סיפורים – דמות אחת / ישראל מאיר

שני סיפורים – דמות אחת / ישראל מאיר

רבי עקיבא, זה שצחק אחר חורבן הבית, היה בוכה כשהיה מגיע לפסוק 'אישהּ הפרם וה' יסלח לה' • למה הוא בוכה? איפה האופטימיות של רבי עקיבא שרואה שועל שיוצא מבית קודש הקודשים ומשתדל לראות את