באמונה

סערת באמונה: רשות המקרקעין שוקלת לבטל המכרז

סערת באמונה: רשות המקרקעין שוקלת לבטל המכרז

חברת 'באמונה' שהוציאה את הסרטון הפוגעני הלועג לבני עדות המזרח, עומדת בפני סכנת ביטול המכרז בו זכתה, בעקבות אי עמידה בדרישות הסף לשיווק ללא אפליה - כך נמסר הערב מהרשות למקרקעי ישראל