אמנות

תכנית המתאר של ירושלים הולחנה לחזנות

תכנית המתאר של ירושלים הולחנה לחזנות

בכורה עולמית: היצירה המוזיקלית "ירושלים החדשה" תבוצע באולם מועצת העיר ב- 18.09.14 לכבוד ראש-השנה ■ האמן אלי יפה השלים את הלחנת תכנית המתאר אשר תושר על-ידי החזן דבל'ה הלר. הלחנת תכנית המתאר הינה במסגרת שיתוף