אגרה

בוטלה האגרה בגין הזמנת שירותי כיבוי

בוטלה האגרה בגין הזמנת שירותי כיבוי

במסגרת התקציב אושר תקציב שיאפשר את תיקון התקנות לביטול האגרה, אותה נאלצו לשלם אזרחים כאשר התרחש אירוע שריפה • בנוסף, עסקים אשר רמת סיכוני האש בהם נמוכה יוכלו לקבל רישיון עסק בהסתמך על הצהרה