אבות ובנים

'כאיש אחד בלב אחד' • גלריה מרגשת

'כאיש אחד בלב אחד' • גלריה מרגשת

התלמידים המיוחדים, אבות, בני משפחה ורבני ביה"ס 'בית שי' של 'אהל שרה', התכנסו ללימוד משותף מיוחד כל כך, כהכנה לחג מתן התורה • מתוך חוברת מיוחדת שהותאמה ליכולות התלמידים, נשמע קול התורה בבית הכנסת