הרב שמואל רבינוביץ

גם זה הסתדר • מושבע אנטישמי במשפט יהודי החשוד ברצח

גם זה הסתדר • מושבע אנטישמי במשפט יהודי החשוד ברצח

על הפסוק בפרשתנו: "זאת התורה אדם כי ימות באהל". דרשו חז"ל במסכת יבמות(סא): "קברי עכו"ם אין מטמאין אהל, דכתיב: אדם כי ימות באהל… אתם קרויים אדם ואין העובדי כוכבים קרויים אדם". דברי חז"ל אלו מעוררים

בניגוד לרצון הרב: נפסק כי חזן הקהילה יהיה לא הירא שמים

בניגוד לרצון הרב: נפסק כי חזן הקהילה יהיה לא הירא שמים

בפרשתנו, פרשת קורח אנו למדים את השלכות הקשות של המחלוקת ועד כמה יש לרדוף אחר השלום. כמו שנאמר: "וישלח משה לקרא לדתן ואבירם בני אליאב". בשיאה של מחלוקת טורח משה רבינו לקרוא לדתן ואבירם, וכל

יין וציצית • אלו הכלים נגד המשכיר שהשתמש במסמכים מזוייפים

יין וציצית • אלו הכלים נגד המשכיר שהשתמש במסמכים מזוייפים

מצוות ציצית באה להזכיר לנו את מצוות ה'. כמו שנאמר: "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם… למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקים". לכאורה יש כאן כפל לשון. התורה אומרת

רוצים לאכול בשר: עוזרים למי שלוקח על עצמו אחריות

רוצים לאכול בשר: עוזרים למי שלוקח על עצמו אחריות

בפרשתינו משה רבינו עומד לנוכח המבקשים בשר, האומרים: "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם, את הקישואים והאבטיחים… ועתה נפשנו יבשה…" ופונה אל הקב"ה ואומר: " למה הרעות לעבדך… האנכי הריתי את כל העם הזה

ראש הישיבה ביקש להתפטר כי הרב אוירבך ביקש לקבל לישיבה בחור שחלה

ראש הישיבה ביקש להתפטר כי הרב אוירבך ביקש לקבל לישיבה בחור שחלה

הפסוק הראשון בפרשתנו המזהיר את הכוהנים מפני טומאה למתים כופל את עצמו: "אמור אל בני אהרן… ואמרת אליהם", מדוע כפלה התורה את האמירה – אמור, ואמרת? רש"י מביא את דברי חכמינו ז"ל במסכת יבמות (קי"ד)

הרב התקשה בשיעור משניות ואז הגיעה העזרה מכוון בלתי צפוי

הרב התקשה בשיעור משניות ואז הגיעה העזרה מכוון בלתי צפוי

המדרש (ויקרא רבה כד, ט) דורש על ציווי התורה: "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם" – קדושים תהיו, יכול כמוני? תלמוד לומר כי קדוש אני-קדושתי למעלה מקדושתכם. כלומר שאין לבן אנוש ויציר חומר יכולת

"אם לי היה כסף, הכל היה אחרת" • צדקתו עומדת לעד

"אם לי היה כסף, הכל היה אחרת" • צדקתו עומדת לעד

מפרשי תורה רבים שואלים על המילים הראשונות של פרשתנו בה צווינו: "ויקחו לי תרומה", הרי היה צריך לומר: "ויתנו לי תרומה". תרומה "נותנים" ולא לוקחים? פירושים רבים ניתנו לכך. אחד מהפירושים שיש בהם פשטות ואמת

"להסתכל תמיד קדימה" • עצה והוראת דרך של הרבי מחב"ד לסנטור הקנדי

"להסתכל תמיד קדימה" • עצה והוראת דרך של הרבי מחב"ד לסנטור הקנדי

הגאון הרב שמואל רבינוביץ שליט"א, רב הכותל והמקומות הקדושים, בטורו השבועי על פרשת השבוע, והשבוע: סיפורו של סינדי גריפשטיין ששימש חצי יובל כסנטור בממשל הקנדי על ביקורו אצל הרבי מחב"ד והעצה שקיבל כהוראת דרך

"המכה הייתה בשבילי, מה ליתומים?": התל אביבי סטר בחוזקה לגבאי הצדקה

"המכה הייתה בשבילי, מה ליתומים?": התל אביבי סטר בחוזקה לגבאי הצדקה

הגאון הרב שמואל רבינוביץ שליט"א, רב הכותל והמקומות הקדושים, בטורו השבועי על פרשת השבוע, והשבוע: על התנאי הראשון הנדרש למנהיגות - השתתפות בצער העם, וגם: התל אביבי שסטר לגבאי הצדקה