האדמו"ר מסתרי חיים

תהליכים של שינוי מצבי צבירה

תהליכים של שינוי מצבי צבירה

אחד היסודות הגדולים והעמוקים והחזקים עליהם העולם עומד הינו חוק שימור האנרגיה. חוק זה מתאר מצב טבעי מתוך ניסוי והתבוננות שבעצם שום דבר אינו הולך לאיבוד, רק משנה מצב צבירה, לדוגמה שמחממים מים למצב רתיחה,

חום הגוף והליחה: סתרי חיים

חום הגוף והליחה: סתרי חיים

חום הגוף הינו אחד הדברים החשובים ביותר לזכות לחיות. כאשר חלילה וחס חום הגוף עולה על ארבעים ושתים מעלות או יורד למטה משלושים וחמש מעלות צלזיוס – האדם נפטר לבית עולמו. היות ונושא זה חשוב

נמלטו מהנאצים לזרועות החורף

נמלטו מהנאצים לזרועות החורף

תקופת החגים עברה חלפה וב"ה הותירה אוירה רושם וברכת "חורף בריא". כאשר מתבוננים על התנהגותם של חיידקים, נמצא שקור הורג אותם ואילו חום מרבה את מושבותיהם, נכון לומר שמעל חום מסוים הם נהרגים גם כן,

לשמור ולבודד: כך נעבור את התקופה

לשמור ולבודד: כך נעבור את התקופה

בראשית היא מילה המסמנת את תחילתה של השנה, כל המתבונן בגרמי השמים שמעל לראשנו בכוכבים כפי שעשה אברהם אבינו רואה שלכל התחלה יש סוף וכל סוף הוא התחלה והכל מתחיל ומסתיים ומתחיל שוב באותה נקודה

לחות הגוף וניסוך המים בסוכות

לחות הגוף וניסוך המים בסוכות

תודה רבה מכל הלב שלוחה מעל גבי עיתונכם לכל העוסקים במלאכה והעומד בראשה, אנשי קול העיר על הבמה הנפלאה שהנכם נותנים לנו להפיץ בקרב ציבור הקוראים את תורת רפואת האור שהינה שילוב וייחוד חכמת ח"ן

הוא חזר בתשובה – ומת

הוא חזר בתשובה – ומת

כתוב 'כי ביום הזה יטהר אתכם מכל חטאותיכם'. בפסוק זה דנו רבים וטובים ומסקנתם לבסוף הינה עצם היום מכפר, כלומר הזכות שלנו היא עצם חיינו ביום הזה, שבלעדיו אין שום יכולת לאדם לעבור ממצב של

אלו הם סימני ראש השנה

אלו הם סימני ראש השנה

בימים שני ושלישי הבאים עלינו לטובה נזכה בעזרת השם להיכנס בשני ימי הדין העיקריים שבכל שנה ושנה, בהם נידונים ונשפטים כל יצורי עולמים מעפר ועד שמים מחשך ועד אור, אין מי שלא עובר לפניו ביום

איילת השחר עולה, שבוע אחרון

איילת השחר עולה, שבוע אחרון

איילת השחר עולה, שבוע אחרון של השנה שעוד מעט תעבור, קרני השמש הנעים במעגלים ונשבע בורא ככל עלמין שלא ישנה יותר את הסדרים – עולות ומאירות את השמים החדשים של שנת תשע"ט, תהיה שנת עשה

מתכוננים לראש השנה: גם באוכל

מתכוננים לראש השנה: גם באוכל

בעוד ימים מספר נזכה בע"ה כאיש אחד בלב אחד להיכנס לשני ימי ראש השנה, כבר ניכר על הבעות פניהם של החכמים סוג של אימת הדין, והם עיני העדה יודעים שכולם עליהם סומכים. כל מקבץ של

אז איך תתכוננו לראש השנה?

אז איך תתכוננו לראש השנה?

אלול ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, הוא החודש האחרון מחדשי הקיץ ועליו נכתב 'ירד דודי לגני', מילים אלו הינן סוד רפואי חשוב שאין כדוגמתו והוא סוד פרחי באך המפורסמים. כידוע שינוי החום שבין שעות

האדמו"ר: הגיע זמן שינוי

האדמו"ר: הגיע זמן שינוי

  אב ראשי תיבות אלול בא, מכאן אתה למד שחודש זה מכין לחודש הבא אחריו, הוא כעין גשר בין חודש תמוז – תחילת הקיץ – לחודש אלול – סיום הקיץ, הוא חודש המסוגל למיצוע, לנוח

האדמו"ר: תקופת אב, חופש ושחרור

האדמו"ר: תקופת אב, חופש ושחרור

תקופת אב הינה עונת החופש, זמן של שחרור משגרה מאד לחוצה ובעיקר תובענית, חברה שתובעת מחבריה לעמוד ולהתאים את עצמם לפרמטרים שהינם או גשמיים מדי – עשיר או כלום, או רוחניים – צדיק או רשע,

הגיע הזמן להתרגל לשינויים

הגיע הזמן להתרגל לשינויים

הזכרנו כאן את סגולת חודש אב שהינה התחלה וסוף, זהו חודש מסוגל מאד ליישוב הדעת, עשיית חשבון הנפש, קבלת החלטות חדשות ויציאה לדרך חדשה. החודש הזה גם בא לבשר לנו על שינויים שאנו צריכים לעבור

מזג האויר ומזג הרוח של האדם

מזג האויר ומזג הרוח של האדם

אלול בא ראשי תיבות אב, משמע מכאן שהחודש הזה הבא עלינו לטובה הוא מוצע בין דין ט' באב ביום החם בשנה וכל המשתמע מכך ובין ט"ו באב שהיו בנות ישראל יוצאות בבגדי לבן וכו', יום

אז מה קרה לנו בשלושת השבועות?

אז מה קרה לנו בשלושת השבועות?

שיעור מקיף וענייני בשלושת השבועות המתחילות בתענית שבעה עשר בתמוז ומסתיימות בתענית תשעה באב - בסימן אבל למאורעות העבר של עם ישראל

תקופת תמוז: תנו לטבע להבשיל

תקופת תמוז: תנו לטבע להבשיל

בשולחן ערוך אורח חיים סימן תקנ"א סעיף ט"ז, בסוף הלכות תשעה באב, כתוב: יש נוהגים שלא לרחוץ מראש חודש (אב) ויש אין נמנעים אלא בשבת זו, ויש מתענים מי"ז בתמוז עד תשעה באב, ע"כ. סעיף

זיכוך וטיהורים רעלים // חום הקיץ

זיכוך וטיהורים רעלים // חום הקיץ

חודשי הקיץ מאופיינים בחום מהול ברוח ימית טעונה ביוד, שהינו סוג של מלחים הרוכבים על גבי הרוח, נכנסים לראותנו, זנים את תאינו בשמחה ואהבה גדולה. פעולה זו נוצרת מפגיעת קרני השמש במי הים אשר גוררת

הרבי מזהיר מחודשי הקיץ: פולטי רעלים

הרבי מזהיר מחודשי הקיץ: פולטי רעלים

ראשון לחודשי הקיץ הינו חודש תמוז ועמו עליית חום ברוב אזורי הארץ, עליית החום המקיפה לגוף מטרתה טיהור גופנו והפעלת מערכת הזעה שלושה חודשים אקלימיים, וזאת על מנת לאפשר לחום החיצוני לפעול את פעולותיו החיוניות

מדוע האדמו"רים יוצאים לנופש בשוויץ?

מדוע האדמו"רים יוצאים לנופש בשוויץ?

ימי האביב חלפו הלכו להם, מערכות כוכבי המזלות נעות על מסלולן אשר נקבע מששת ימי בראשית וכעת מתחילים להשפיע עלינו שלוש מזלות הקיץ שהן: 1. מזל סרטן בחודש תמוז, כוכב המאיר בתקופתו הינו לבנה (ירח)

הוא עקשן? סימן שהוא פגיע יותר

הוא עקשן? סימן שהוא פגיע יותר

אנו נעים ממודעות למצב תודעה חדש שעמו אנו עוברים ניסיון ואחרי הניסיון התודעה נהפכת למודעות וכך פעם אחר פעם, ולכן כתוב בפרקי אבות מי שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת משום שלא נהפכה למודעות

רק שינוי אכילה – יביא רפואה

רק שינוי אכילה – יביא רפואה

זמן לעשות שינוי חודש סיון הינו אחרון לחודשי האביב וידוע מאמר חז"ל אחרון חביב, מה מאפיין את חודשי האביב? חודשי האביב מתאפיינים בגאולה, ראשית גאולת הגוף, יציאת מצרים, ביעור חמץ וכדומה, ובסופם גאולת הנשמה, וביניהם

תנועה, משמעותה שמחה שמשמעותה חיים

תנועה, משמעותה שמחה שמשמעותה חיים

חודש סיוון סימנו מתן תורה, אחד משלושת הרגלים, אחת מהמצוות הקשורות בשלושת הרגלים הינה הבאת קורבן חגיגה לבית המקדש. קורבן זה מביאים אותו על השמחה השרויה במעונו של האדם, במסכת חגיגה בגמרא לומדים ששמחה קשורה