האדמו"ר מסתרי חיים

חומר ולבנים: הדברים החשובים ביותר

חומר ולבנים: הדברים החשובים ביותר

אחד הדברים החשובים ביותר שרוכש האדם בחייו הינו ללא ספק כח הריכוז שמאפשר לנו לקלוט להזין ולהחכים בכל מיני עניינים. אם בחומר אלו עניני העולם הזה ואם בלבנים אלו עניני העולם הבא. אין זה משנה

להיות או לחדול

להיות או לחדול

מציאות האדם בזה העולם, עולם העשייה מתחלקת לשלבים של תודעה אותם אנו עוברים במסע החיים. בתורת הח"ן מחלקים אותם לג' פרקים והם עיבור ראשון יניקה ועיבור שני. התרגום הכללי הינו שלב ראשון – תשעה חודשי

בין הרצוי למצוי

בין הרצוי למצוי

בין הרצוי למצוי עומדת תהום ומפרידה ביניהם. אמירה תודעתית זו מציירת את שתי קבוצות האנושיות העיקריות שמהוות את הכלל השלם. נכון לומר שציבור אלו ראשי תיבות של צדיקים בינונים ורשעים, או יותר נכון לומר משפיעים

מודעות עצמית

מודעות עצמית

מודעות היא אחת ממילות המפתח בתקופה הזו של האדם בעולמו המופלא של הבורא. עצם המילה מורה על התפתחות תודעתית שהמשמעות שלה היא תוספת מידע המפתחת את האדם וחלילה בורות גורמת לו להתנהגויות לא מכבדות ולא

מחלום למציאות

מחלום למציאות

כאשר אני חולם אני יוצא ממרחב אחד למרחב אחר לא תמיד ידוע אבל יציאה זו הינה תמיד מילוט מהמציאות המדידה למציאות אחרת, חשוב לציין שאינה מדידה

"ואביו שמר את הדבר"

"ואביו שמר את הדבר"

יעקב ידע שאכן כך יהיו פני הדברים וכשם שחלומותיו אינם פרי דמיונו וחלומות שווא כך חלומותיו של בנו חביבו יוסף הם דברי נבואה ואמת, אך הוא היה כבול בכבלי העולם הזה והנהגותיו ולא יכל, כפי

יוסף בעל החלומות

יוסף בעל החלומות

ממעשה יוסף ואחיו ניתן ללמוד אין סוף חכמות הקשורות לילדי אינדיגו או ילדים עם בעיות קשב וריכוז לאומת ילדים נורמטיבים שהם דומים במשל ונמשל לבני יהודה

אם כנים דברינו: ימין ושמאל

אם כנים דברינו: ימין ושמאל

תודה לכל אלו אשר שלחו לנו את תגובתם לשאלה שנשאלה בשבוע שעבר, והיא עם מי הצדק והיושר האם עם הילדים הרגילים שהתהליך פרי מחשבתם, או שמה עם אותם ילדים מהירי מחשבה שהתשובה לשאלה מיד מתנוצצת

דרך לעומת תוצאה

דרך לעומת תוצאה

סוד הספירות והבנתן במופע הנפשי פותח לנו צוהר לעולמם של בני האדם והתנהגותם. כפי שוודאי חוויתם בחיים אנו בעצמנו כמו גם בני האדם המקיפים אותנו מתחלקים ומשתייכים לקבוצות בעלות קווים כללים הן חיצוניים כגון צבע

סוד האור

סוד האור

לתורת הנפש קוראים גם מבנה הנפש. הסיבה לכך היא שכשם שהגוף שלנו מסודר בצורה מופלאה ומדויקת כך גם התוכנה, התוכנית אליה נשמע הגוף מופלאה ומסודרת, וזהו שכתוב בבראשית "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו". המלבי"ם בפירושו על

"טוב שכן טוב מאח רחוק"

"טוב שכן טוב מאח רחוק"

ישמחו השמים ותגל הארץ היום הזה בו זכיתי למתנה העצומה להמשיך לכתוב לכם את המאמר השבועי הזה העוסק בשילוב הנפלא שבין רפואה, פיסיקה וקבלה. האר"י הקדוש מביא בשער רוח הקודש שכל פרד"ס התורה כלול מכל

סוד החרוסת

סוד החרוסת

החרוסת הינה אחד המאכלים המיוחדים לליל הסדר, כידוע טובלים עלים או קלחים בחרוסת זכר לטיט שהיו עושים אבותינו במצרים, כשהעבידו אותם בחומר ובלבנים. ע"פ תורת הח"ן בחומר זהו סימן לחומר העב שהינו כנגד יסוד העפר

שתיה מופרזת וסכנותיה

שתיה מופרזת וסכנותיה

'משנכנס אדר מרבין בשמחה' זו הלכה פסוקה שחייב האדם להגביר את כוחות השמחה שבקרבו, היות ועם ישראל נגאל מגלות בבל וחזר לארץ ישראל לבנות את בית המקדש השני, עוד סיבה להגברת השמחה והיא הכנה שמכינים

ההבדל בין יין משמח ליין משכר

ההבדל בין יין משמח ליין משכר

משנכנס אדר מרבין בשמחה ובשנה מעוברת השמחה כפולה ומכופלת, בהלכות פורים ידוע שיש ענין בשתיית יין עד דלא ידע, כלומר עד שהיין ישמח אותו כל כך שיהיה מחוסר דעת, או ליתר דיוק חסר רציונאל. חז"ל

ראש השנה לאילנות

ראש השנה לאילנות

כידוע מה שקורה באור עולם קורה כמותו גם בכדור הארץ ומה שקורה בכדור הארץ קורה כמותו באדם. היות שהתורה השוותה בין האדם לעצים לכן ראש השנה לאילנות הינו סוג של ראש השנה לאדם עצמו. ראש

שלושת המעגלים

שלושת המעגלים

ספר יצירה מחלק את המציאות הכללית מאין סוף עד אחרון הנבראים לג' חלקים אותם הוא מכנה בשם עולם שנה נפש, העולם מקביל ליקום לכוכבים ונפש לחיים בתוך האטמוספרה של כדור הארץ. כאשר מתבוננים בשלושה מעגלים

סגולת הצמחים – עין בספר יצירה

סגולת הצמחים – עין בספר יצירה

כתב הראב"ד פרק א' בספר יצירה והניח יסוד מיסודי הבריאה והוא שלכל צמח וצמח יש מלאך אחד שמכה בו ואומר לו גדל. אם נחבר לכאן דברי האר"י החי שכל אור הוא מלאך אז מובנים דברי

סגולת הזעתר

סגולת הזעתר

האזוב המקראי מובא רבות בתנ"ך וכן בתורה שבעל פה, אחת הדוגמאות הינה שמזים אותו על האדם לטהר אותו. בזוהר הקדוש מובא שבכוחו של אזוב הצומח בהרים בין הסלעים כגון בהרי ירושלים בכוחו לרפא עשרות מחלות

מתי קודמת דעת הרופא לדעת הרב?

מתי קודמת דעת הרופא לדעת הרב?

המשנה באבות אומרת "הטוב שברופאים לגיהנום" ובפרק תהילים מזמור שיר ליום השבת כתוב "איש בער לא ידע", שתי אמירות אלו משלימות זו את זו, כיצד? בהלכות יום כיפור כאשר קובעים מתי אדם יכול לשבור את

האור שמחיה וחלילה גם ההיפך

האור שמחיה וחלילה גם ההיפך

החמצן נקרא אויר ואויר הן אותיות אור יו"ד, אור זה שנכנס ויוצא דרכנו - בכניסתו מחיה ומזין כל תא בגופנו וביציאתו נושא החוצה מגופנו את חלק המוות והוא הפחמן

גילוי האור, מול נרות החנוכה

גילוי האור, מול נרות החנוכה

שמו של החודש שמאיר לנו כעת הינו כסליו שעולה בגימטריה מאה פעמים כ"ו שהם כידוע עשר פעמים עשר, שמורים על שלמות עשר ספירות עם עשר ספירות פרטיות שלהן כפול שם הוי"ה ב"ה העולה למנין כ"ו.

המאור שבה: לקראת חנוכה

המאור שבה: לקראת חנוכה

חנוכה תיכף יחזור להאיר את לבבות עמך בית ישראל. ילדים בכלל אוהבים את זה החג היות והמנהג הוא ליתן מעות חנוכה וכן כולם יחד, ההורים עם הילדים, יושבים סביב החנוכיה ומוארים ממנה. האור של הנרות

אור החנוכה וסתרי החיים

אור החנוכה וסתרי החיים

אורות חנוכה מאירות לפניה ואחריה. כתוב במשנה שכל בתי ירושלים היו מאירים מאור המנורה שהייתה בבית המקדש, שבע קנים היו לה, אחד באמצע ושלושה מכל צד, כל הלהבות שבצדדים היו נכפין אל הנר המערבי, אל

חורבן ובניין: חמישה חלקים בנשמה הפנימית

חורבן ובניין: חמישה חלקים בנשמה הפנימית

כל תקופה בשנה מביאה עמה בשורה, בכל בשורה ישנם שני צדדים – האחד חיובי והשני שלילי, האיזון ביניהם הינו המצב שבו נחים בני האדם ויכולים להתעלות ולקשר עצמם באורות עליונים. היות ובחודש כסלו זכינו לנס