ניצחון לעדה החרדית: ביהמ"ש התיר עריכת כפרות בתרנגולים

סיפוק ברחוב החרדי : אמנם קצת באיחור, אך הפסיקה חשובה בכל זאת: "העותרים רשאים לקיים את מנהג הכפרות, כפי שקיימו אותו עד היום". קבע בית המשפט היום, בעקבות עתירה שהגישה העדה החרדית נגד משרד החקלאות

מנהג הכפרות. צילום: אתר סליחה
מנהג הכפרות. צילום: אתר סליחה

לפני שבועות מספר, הנפיק משרד החקלאות, הוראות מחמירות לגבי השימוש בתרנגולות לצורך כפרות. על פי ההוראות, התבקשו מפעילי הכפרות לאשר את מקום הכפרות על ידי רופא וטרינר, שיבדוק בין היתר את תנאי מיקומם של העופות, תוך הקפדה על אוורור והצללה בכדי למנוע סבל מיותר. תנאים אלו ובנוסף, הדרישה להובילם לשחיטה לא יאוחר מ-8 שעות, מזמן עשיית הכפרות, צמצמו השנה בשיעור ניכר את אתרי המכירות, בגלל קשיים טכניים שלא אפשרו לקיים את ההוראות כתיקונן.

לאחר פרסום ההוראות, נרשם זעם רב בחוגים בקרב הציבור החרדי, ובעדה החרדית החליטו באורח יוצא דופן, להגיש עתירה בעניין, אשר תאשר את קיום המנהג ללא תקלות. במקביל, העדה גם פרסמה כרוזים ברחובות, הקוראת לציבור לעשות השנה על כסף ולא על עופות, בגין ההוראה הדרקונית.

שופט בית המשפט המחוזי בלוד, שדן הבוקר בעתירתם, קבע לאחר דיונים ארוכים, כי למשרד החקלאות אין כל סמכות לקבוע בעניין.

"ניתן לקיים את המנהג ללא חשש מצד משרד החקלאות", אמר השופט והוסיף כי "אני ער למצוקת מקיימי מנהג הכפרות ומורה כי העותרים יהיו רשאים לקיים את מנהג הכפרות, כפי שקיימו אותו עד היום".

בהסבר לפסיקתו כתב השופט, כי אינו רואה כל עיגון חקיקתי המלמד על שינוי הוראות התקנות.

"רשאים העותרים לנהוג, בכפוף לאותן תקנות כפי שנהגו עד היום". כמו כן אמר השופט, כי מגדלי התרנגולות יהיו רשאים לנהוג כפי שנהגו עד היום בעניין אישורי המשלוח, ולא לבטלם מחמת הוראות משרד החקלאות. "ככל שהדברים אמורים במנהג הכפרות ליום הכיפורים הקרוב, הדין לא השתנה ואם אותם מגדלים היו רשאים לתת בעבר תעודות משלוח שלא למשחטה, לצורך מנהג הכפרות, הם רשאים להמשיך ולעשות זאת לצורך מנהג הכפרות ביום הכיפורים הזה בלבד".

נציג העותרים מ'העדה החרדית' הביע סיפוק מהבשורה: "בית המשפט הוציא לאור את הדבר הפשוט מכל, לאפשר ליהודים בארץ ישראל לקיים מנהג קדום כמסורת אבות בערב יום הכיפורים. אנו מברכים את משרד החקלאות, על כך שקיבל על עצמו להסדיר את המנהג החשוב גם בשנה הבאה בדרכי שלום".

אף עורך דינם של העותרים עו"ד שמחה רוטמן הגיב לפסיקה ואמר כי למעשה החלטת בית המשפט לא שינתה מאומה, וממשיכה בכך את מסורת רבת השנים של המנהג, "אנו שמחים על כך שהעניין סודר ומקווים להסדרה קבועה לשנים הבאות".

השארת תגובה