מתי ואיך תוכלו לפטור עצמכם מתשלומי ארנונה?

שיפוצים
שיפוצים

לאדון ברוק דירת 5 חדרים בחיפה. לטענתו, היא ריקה ואי אפשר לעשות בה שימוש. לדבריו, מדובר בנכס שאין טעם לשפץ, מאחר ועלות השיפוץ עולה על שווי הנכס. מכיון שכך, פנה ברוק לעירייה וביקש לפטור אותו מתשלומי הארנונה.

העירייה ביקשה ממנו חוו"ד שמאי ולאחר שזו הוצגה בפניה, סירבה העיריה לפטור את ברוק מארנונה, בטענה כי מומחה מטעמה בדק את הנכס והוא אינו עומד בתנאים הקבועים לנכס שאינו שמיש. ברוק פנה לוועדת הערר, אך עד שהתקיים הדיון בפני ועדת הערר, חלפו 3 שנים וחצי! הדירה בינתיים נמכרה ושופצה כליל ולא היה ניתן להתרשם ממנה בעיניים. ועדת הערר הסתמכה על התמונות שצורפו לחוו"ד השמאי, וקבעה כי מקובל עליה עמדת העירייה לפיה הנכס אכן מוזנח, אך ברובו הוא תקין ונדרש רק לבצע בו "ריענון".

הוועדה הוסיפה כי "כל דירה – אף דירה שגרים בה באופן רציף – זקוקה מדי תקופה לריענון ושיפוץ יסודיים. אין בעובדה זו של הצורך בריענון ו/או בשיפוץ, אף אם הם כוללים החלפה מסיבית של חלק גדול מן המערכות בה, כדי להופכה לדירה שניזוקה במידה שאין אפשרות לעשות בה כל שימוש ו/או אין עושים בה שימוש בפועל".

לכן החליטה הוועדה לדחות את הערר ולחייב את ברוק בהוצאות בסך 3,000 ש"ח. ברוק לא ויתר ועתר לביהמ"ש המחוזי. ביהמ"ש קבע כי המבחן הקובע בעניין זה הוא "המבחן האובייקטיבי", קרי האם האדם הסביר היה גר בדירה כזו אם לאו, ולא "המבחן ההנדסי". מספיק להסתכל בתמונות שצורפו כדי להסיק באופן שלא משתמע לשתי פנים כי הנכס "ניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו". נראה בבירור כי חלק גדול מהמרצפות בדירה שבור ומפורק לחלוטין, התקרה האקוסטית מסוכנת ויש להחליפה, חוטי החשמל תלויים גלויים מהקירות, החלונות שבורים והדירה לא מחוברת לרשת החשמל ורשת המים.

נראה כי המסקנה היחידה המוצדקת בנסיבות העניין היא שהדירה אינה ראויה לשימוש. ביהמ"ש טרח לציין כי למרות שמדובר בין השאר גם בממצאים עובדתיים, אשר בדרך כלל, ערכאת הערעור אינה מתערבת בהם, מדובר במקרה שונה. גם ועדת הערר, לא ראתה את הנכס בעיניה והסתמכה רק על התמונות. במובן הזה, אין לוועדה שום עדיפות על פני ביהמ"ש, שבמקרה זה ניזון גם הוא רק מאותן תמונות. ביהמ"ש קבע כי הנכס אכן היה לא שמיש ופטר את ברוק מארנונה במשך אותן 3 שנים, תוך שהוא מחייב את עירית חיפה לשאת בהוצאות בסך 5,000 ש"ח.

השארת תגובה