האם שופט בג"צ קיבל החלטה שהיה מונע מאחר?

האם שופט בג"צ קיבל החלטה שלא היה מאפשר לפקיד בכיר אחר לקבל דומה לה? • האם החלטה דומה במשרד ממשלתי או רשות מקומית היתה מקבלת גיבוי ו'עוברת' בגצ? • קראו ושיפטו בעצמכם: האם יש כאן 'ניגוד עניינים'?

פטיש שופט
פטיש שופט

'האגודה לזכויות האזרח בישראל' עתרה השבוע לבית המשפט העליון בבקשה להורות לרשות האוכלוסין וההגירה לאפשר התייצבות שוהים בלתי חוקיים בכל אחת מלשכות הרשות הפזורות ברחבי הארץ, במקום מוקד ההתייצבות היחיד הקיים היום למסתננים – בשל הקשיים בדרכי הגישה.

השופט, ד"ר יורם דנציגר שניהל את הדיון בהרכב 'יחיד' החליט להיעתר לבקשת העותרים ודרש מרשות האוכלוסין לשפר את דרכי הגישה כמו גם פתיחת מוקד קבלה נוסף בחדרה.

אלא שבדיקה קצרה באתר בית המשפט העליון תחת האפשרות 'אודות השופט', נכתב כי דנציגר "היה חבר הנהלת האגודה לזכויות האזרח בישראל במשך שנתיים בסוף שנות השבעים, מייסד סניף תל-אביב של האגודה ויו"ר סניף תל-אביב במשך מספר שנים".

האם יש קשר בין הדברים?

העברנו את הדברים למחלקת דוברות בית המשפט העליון, והאגודה לזכויות האזרח – באם נקבל את תגובתם לדברים, נפרסמם

השארת תגובה