הגר"מ מזוז מגייס תרומות • "תנועת 'יחד' ממשיכה"

במהלך שיעור מצומצם בבית אחד ממקורביו, פנה ראש ישיבת 'כסא-רחמים' הגר"מ מזוז למשתתפים בבקשה לחתום על הוראת קבע עבור מפלגת 'יחד' ואמר כי תנועת 'יחד' ממשיכה • וגם: הבטחת ה'בבא סאלי' שיזכה לראות פני המשיח

מזה מספר שנים נערך שיעור מיוחד בהשתתפות מספר מצומצם של אנשי עסקים ואת השיעור מוסר ראש ישיבת 'כסא-רחמים' הגאון רבי מאיר מזוז מנהיגה הרוחני של מפלגת 'יחד'.

מדובר בשיעור שנמסר אחת לתקופה ונמשך מספר שעות בהן הרב מוסר שיעור בעניינים שונים שעומדים על הפרק ונמסר בבית אחד ממקורביו.

אמש במהלך השיעור נשא ראש הישיבה הגר"מ מזוז דברים לרגל הילולת הבבא סאלי וסיפר על הנס האישי שהתקיים עמו בזכות ברכת הבבא סאלי זצ"ל שאף הבטיח לו כי יזכה לראות פני משיח. הרב סיפר על המצב הרפואי הקשה בו היה שרוי באותה תקופה והרופאים לא נתנו סיכויים לכך שהגר"מ מזוז ישוב ללכת על רגליו. כשהגיעו לצדיק רבי ישראל אבוחצירא זיע"א לספר לו את דברי הרופאים השיב להם ה'בבא סאלי'בביטול: "יש רופא עליון למעלה, ישב יעמוד וילך ויקבל פני משיח"

לאחר מכן בהמשך השיעור התייחס הגר"מ מזוז אף למצבה הכלכלי של מפלגת יחד. ראש הישיבה סיפר לאנשי העסקים שמשתתפים בשיעור על מצבה הכלכלי של יחד לה נותר עדיין חובות של מיליוני שקלים מהבחירות האחרונות ולאחרונה אף הקימו מוקד מיוחד לגיוס כספים.

הגר"מ מזוז פנה בסיום דבריו למשתתפים וקרא להם לשאת בנטל הכבד ורמז על המשך פעילותה של מפלגת יחד: "אנחנו ממשיכים בדרך של 'יחד' אותה הקמנו" וביקש: "אני רוצה לדעת מי לא תרם, מי עדיין לא חתם על הוראת קבע עבור התנועה. צריך להמשיך בכל הכוח בדרך החשובה הזאת"

השארת תגובה