בנק דיסקונט ממשיך למכור

בדיסקונט ממשיכים להיפטר ממניות הבינלאומי שבאחזקתו. מכר שלושה אחוזים מהון המניות שברשותו תמורת 180 מיליון שקל

דיסקונט
דיסקונט

בתחילת השבוע מכר 'בנק דיסקונט' שלושה אחוזים מאחזקותיו ב'בנק הבינלאומי' תמורת 180 מיליון שקל. מדובר במחיר של 56 שקלים למנייה, נמוך ממחירה בשוק ומתחילת השנה מכר דיסקונט כ-8% מכלל אחזקותיו בבינלאומי והוא עדיין מחזיק בכ-18.5% ממניותיו של הבינלאומי הראשון.

דיסקונט מוכר את אחזקותיו בבינלאומי בשל העובדה שנאסר עליו להחזיק יותר מחמשה אחוזים מהאחזקה בבנק אחר. בחודש יוני מכר הבנק כ-5% מהון המניות שבידיו תמורת 280 מיליון שקל. דיסקונט התחייב שלא למכור במהלך 30 ימים ממועד המכירה מניות נוספות במחיר נמוך ממחיר המכירה, כך עולה מהודעה שהתפרסמה באתר הבורסה.

המכירות אמנם הכניסו לקופתו של דיסקונט כ-460 מיליוני שקלים, אך מאידך, קוזזה חלק מההכנסה (135 מיליון) להפרשה שנכפתה עליו על ידי המפקח על הבנקים בשל שינוי שיטת חישוב האחזקה. בסך הכל הפריש הבנק 248 מיליון שקל בהתאם להוראות הפיקוח. כך ששורת הרווח שנובעת מהמכירה הצטמצמה. בדיסקונט אומרים שמדובר בהשפעה זניחה על מאזני הבנק. נוכל לבדוק זאת בדוחות הרבעון האחרון שיתפרסמו כבר בשנת הכספים הבאה עלינו לטובה ולברכה.

השארת תגובה