וְאֵלֶּה שְׁמוֹת • גדולי התורה הונצחו ברחובות בית שמש

שמות השכונות והרחובות נקראו על שם גדולי ישראל זצ"ל אשר ברכתם ועצתם ליוותה את התפתחות העיר: מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל, מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל ועוד…

 ראש עיריית בית שמש הרב משה אבוטבול אצל מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בעת התייעצות על המאבק לבניית השכונות החדשות ברמת בית שמש
ראש עיריית בית שמש הרב משה אבוטבול אצל מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בעת התייעצות על המאבק לבניית השכונות החדשות ברמת בית שמש

מליאת מועצת עיריית בית שמש אישרה את הצעת ראש העיר הרב משה אבוטבול המשמש גם כיו"ר ועדת השמות העירונית, למתן שמות לשכונות החדשות הנבנות והולכות בימים אלו ברמת בית שמש.

שכונת רמת בית שמש ג' 2 המונה כאלפיים יחידות דיור תקרא "'קריית חזון עובדיה' ע"ש מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל אשר ליווה מקרוב את העיר בית שמש על שלל המאבקים שנכרכו בבניית השכונות החדשות, כולל השכונה אשר נקראת כעת על שמו. כזכור שכונת רמת בית שמש ג' 1 המאוכלסת כבר, נקראת על שמו של מרן האבי עזרי.

ראש העיר הרב משה אבוטבול אמר בעת אישור ההצעה בועדת השמות: "בית שמש הייתה קרובה ביותר אל מרן זצ"ל, במשך השנים הוא ביקר כאן עשרות פעמים, מסר שיעורים והקהיל קהילות, ורק כשנה לפני פטירתו הוא הגיע לעיר כדי לחנוך סמינר חדש 'מורשת דליה', ובית הכנסת שהקמתי 'ממזרח שמש'. דבריו באותו ביקור רב רושם עדיין מהדהדים בלבבות כל המשתתפים".

"באותו מעמד, כמו במעמדים אחרים מרן זצ"ל תמיד כיוון אותנו ללכת מחיל אל חיל", אמר ראש העיר, "הוא בא לעירנו לשמוח בחנוכת הבית של תלמוד תורה או בית מדרש, אך הוא מעולם לא נתן לנו מנוחה, אם סיימנו בית מדרש ביקש שנבנה עוד אחד, אם נבנה תלמוד תורה, מיד ביקש שיקמו גם מוסד חינוך לבנות, וכך תמיד עודד ודרבן להקים היכלות לתורה וחינוך, לא להסתפק במה שיש, אלא להוסיף מהקודש על הקודש".

"דבריו שנאמרו לי באופן אישי, וכן דבריו שנאמרו בכינוסים הרבים שנערכו בראשותו ובתפארתו, הם צוואה עבורי וכיוון דרך בעשיה הציבורית, להגדיל תורה ולהאדירה, ולדאוג לכך שכל עשיה תהיה בדרכי נועם ושיהיה שם שמים מתאהב על ידינו"

"מרן זצ"ל דאג ביותר למען עתיד העיר ומוסדותיה, ובכל עת מצוא היה מעודד אותי לפעול למען הרחבת גבולות העיר, ובמיוחד כשהיו הבג"צים על רמב"ש ג' הוא עודד ותמך, ואף סתר ללחיי פעם אחר פעם באומרו שאין מה לדאוג, ובכך התקיים בנו 'סתירת זקנים בנין', ולכך זכות גדולה היא לבית שמש ששכונה מכובדת כמו רמב"ש ג-2 נקראת על שמו ולזכרו – קריית חזון עובדיה".

ראש העיר הוסיף עוד: "בכוונתנו לקיים טקס מכובד לקריאת השם והצבת השילוט בפתח השכונה החדשה, בהשתתפות בנו הראש"ל הגר"י יוסף שליט"א, יו"ר תנועת ש"ס השר הרב אריה דרעי, רבני המשפחה המכובדת, ואישי ציבור ".

לצד ההכרזה על שם השכונה, החליטה הועדה גם על שמות הרחובות בשכונה זו, ולא מדובר בשמות רבים, שכן למרבית הרחובות בשכונה זו יש כבר שמות, רובן על שמות נביאים כמו ברמה ג-1, אבל עם זאת הועדה התייחסה לכך שבתוך השכונה החדשה תוקם קהילת דזיקוב-ויזניץ עם מעבר חצר האדמו"ר שליט"א וקהילתו מהעיר רחובות לבית שמש, ולכך שני הרחובות בקרית דזיקוב ויזניץ יקראו על שם צדיקי החסידות: רחוב "אמרי נועם" ע"ש האדמו"ר מדז'יקוב בעל ה'אמרי נועם' זצ"ל, האדמו"ר השני לשושלת חסידות דז'יקוב ובנו של מייסד השושלת, ורחוב "אהבת שלום", על שם הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוסוב זצ"ל בעל ה'אהבת שלום', אבי שושלת חסידות קוסוב, שממנה יצאה שושלת הקודש לבית חסידות ויז'ניץ.

שני רחובות בשכונה יקראו על שמן של נשים צדקניות: "רחוב תמר" על שמה של תמר אמה של מלכות שממנה יצאה מלכות בית דוד, ו"רחוב יוכבד" על שמה יוֹכֶבֶד בת לוי בן יעקב, אשת עמרם ואמם של מרים הנביאה, אהרון הכהן ומשה רבנו.

לא הרחק מרמה ג-2 הולכת ומתקדמת בניית שכונת מ-3, שכונה זו בניגוד לרמה ג-2 עדיין לא ניתנו בכלל שמות רחוב, ולכך הועדה החליטה על שמות הרחובות של כל רחובות השכונה, כשכאן ניתן כבוד לגדולי ישראל בדור האחרון, וכן לגדולי הדורות זי"ע.

בשכונה זו יהיו שמות הרחובות: רחוב הבעל שם טוב, רחוב הגאון מוילנא, רחוב המגיד ממעזריטש, רחוב הנועם אלימלך, רחוב בעל התניא, רחוב האדמו"ר רבי ישראל מרוזין, ורחוב 'חלקת יהושע' על שם האדמו"ר מביאלא זצ"ל.

לצד זה רחובות השכונה יישאו את שמותיהם של גדולי ישראל בדור האחרון, והרחובות יהיו: רחוב הגרש"ז אויערבאך, רחוב הגרי"ש אליישיב ורחוב הגרח"ש גריינמן.

בשכונת המשקפיים שהיא השכונה הנבנית בירכתי שכונת רמת בית שמש א' (רמת הנחלים) וחלקה נמצאת כבר לקראת אכלוס, ניתנו השמות הבאים: רחוב הנצי"ב, רחוב הרש"ר הירש, רחוב הרב קוק, רחוב הרב יצחק כדורי, רחוב הרב מרדכי אליהו, רחוב הרב בן ציון ברוק, רחוב האדר"ת, רחוב הרב יעקב יוסף, ורחוב 'האדמו"ר החלוץ' על שמו של האדמו"ר הרב ישעיהו שפירא זצ"ל מגרודז'יסק, שנכדו הרב קלמן מנחם שפירא שליט"א מכהן כאדמו"ר מפיאסצנא ברמת בית שמש.

בעוד ושמות הרחובות בשכונות החדשות ניתנו על שמם של גדולי ישראל, הרי שבמתחם המע"ר, שהוא מרכז העסקים החדש של בית שמש, גם בו יהיו רחובות, אך הועדה החליטה כי שמות הרחובות במע"ר יהיו על שמם של אישי ציבור,כדלהלן:

רחוב הרב מנחם פרוש – "היה חבר כנסת מטעם יהדות התורה ויושב-ראש אגודת ישראל בירושלים", רחוב הרב יוסף עזרן – "כיהן כסגן יושב ראש הכנסת, רב הערים קריית מלאכי וראשון לציון, וכן אב בית הדין בפריז", רחוב הרב שלמה לורינץ- "היה חבר הכנסת במשך 33 שנה ויושב-ראש ועדת הכספים בשנים 1977-1984", ורחוב הרב אברהם יוסף (מוניה) שפירא- "היה חבר הכנסת מטעם אגודת ישראל ויהדות התורה ואיש עסקים. ובתפקיד יושב ראש ועדת הכספים בכנסת ה-11".

לא רחוק מהמע"ר, באדמות גולובנציץ, מוקמת בימים אלו שכונת 'רמת אברהם' על של הרב אברהם רביץ ז"ל, שהיה חבר כנסת. ראש העיר ציין כי הרב רביץ היה ממייסדי ההתיישבות בבית שמש והיה מצוי עימו בקשרי ידידות.

ועדת השמות גם קראה מספר שמות בשכונות וותיקות יותר בעיר, וכאן מעניין לציין כי בית שמש היא אחת הערים הראשונות אם לא הראשונה שקראת שם רחוב על שמו של מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל שנפטר בשנה האחרונה. "רחוב הרב וואזנר" יהיה בשכונת גבעת ירושלים, ומעתה רח' בן איש חי בקטע הצפוני עד ההתחברות לרחוב יגאל אלון באזור התעשייה יקרא בשם "רחוב הרב וואזנר".

ואילו בשכונת שיינפלד, ברח' שבטי ישראל- בקטע המערבי מרח' ראובן ועד לרחבת בתי הספר בגין, יקרא "דרך הרב דוד אברהם ספקטור", על שמו של הרב ספקטור זצ"ל רב ומחבר ספרים שמשנת תשנ"ט ועד לפטירתו שימש כרב שכונת גבעת שרת בבית שמש. תפקידיו ברבנות בית שמש כללו את האחריות על העירובין והמקוואות של המועצה הדתית בעיר.

להחלטת ועדת השמות בראשותו של ראש העיר משה אבוטבול, היו שותפים: הרב שמואל גרינברג- סגן ראש העיר, הרב מרדכי דירנפלד- יו"ר וועדת כספים, הרב שמעון גולדברג- ממונה אגף שפ"ע, וכן נציגי ציבור הרב דוד ויינר סגן ראש העיר לשעבר וכיום מנהל אגף ח-ן חרדי בעיריית ירושלים, הרב מרדכי זיידל מראשי סניף דגל התורה בבית שמש, מר ג'ו אסולין, ואדריכלית העיר הגב' י. היימן.

השארת תגובה