המועצת נגד סמינר 'גברא': "לא להפקיר את החינוך"

לא רגוע באלעד: לאחר מאבק ארוך בין סמינר 'גברא' לסמינר 'ליברמן' על זהות הסמינר החדש שיפתח בעיר, חתמו חברי מועצת החכמים אמש על מכתב הקורא להורים שלא להפקיד את בנותיהם במוסדות ללא רישיון כדוגמת סמינר 'גברא'

נשיא המועצת הגר"ש כהן עם ראש העיר וסגנו.
נשיא המועצת הגר"ש כהן עם ראש העיר וסגנו.

סאגת הסמינרים בעיר אלעד קיבלה אמש תפנית עם מכתבם של חברי מועצת חכמי התורה הקוראים להורים שלא להפקיד את בנותיהם על רקע המאבק בין סמינר 'גברא' לסמינר בראשותו של הרב ליברמן. הסמינרים חפצו להקים סמינר ספרדי בעיר אך רק הסמינר בראשות הרב ליברמן קיבל אישור ממשרד החינוך וכן את תמיכת הרבנים הספרדים.

במכתב עליו חתומים חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס נכתב כי "לאחר שבדקנו את כל ההיבטים בסוגיית סמינר גברא בעיר אלעד, ואף גובשה הצעה טובה על ידי נציגי הציבור לאיחוד השורות ופתרון הבעיות הסובבות למען חינוך בנות ישראל יחיו, הצעה אשר הניחה את דעתינו בהיותה נותנת מענה ראוי לכלל הבנות בעיר ומשמרת את הייחודיות והעצמאות החינוכית של מוסד זה, והצעה זו הובאה בפניהם ונדחתה על ידם".

"על כן, אנו מביעים דעתינו להורי התלמידות שלא להפקיר את חינוך הבנות במסגרות שאינם מורשות, ועליהם לנהוג באחריות ובתיאום מול הגורמים האחראים העושים מלאכת קודש ונשמעים לדעת תורה בכל ענין".

הסיפור החל כאשר משרד החינוך הורה לעיריית אלעד לאשר בשנת הלימודים התשע"ה פתיחת סמינר ספרדי אחד באלעד, וזאת מתוך מגמה למסד את בנייתו של סמינר אחד. ראש העיר פנה לסגנו צוריאל קריספל וביקש ממנו לקיים התייעצות עם ראשי התנועה ולהגיע להסכמה מי הגוף החינוכי שיקים את הסמינר החדש בעיר.

פניה זו הועברה לראשי התנועה שהורו לקריספל להתייעץ בעניין עם נשיא וחברי מועצת החכמים מוקדם ככל האפשר, ואכן בפגישות שקיימו קריספל וחה"כ יואב בן צור ומנכ"ל רשת "מעיין החינוך" התורני חיים ביטון, הורה חבר המועצת הגר"ש בעדני את החלטתו שגובתה על ידי נשיא המועצת לפיה יש לתמוך בסמינר בראשותו של הרב ליברמן.

סמינר גברא, המצוי בלב המאבק החליט למרות זאת לקיים רישום מחודש השנה והפעיל כיתה ט' וכיתה י' אשר לה נרשמו כבר שנה שעברה. דא עקא, מאחר ולא היה רישיון למקום לפעול, הוצא כנגד הסמינר 'צו סגירה' מצד מערכת האכיפה של משרד החינוך, כתוצאה מכך נותרו עשרות בנות ללא מסגרת חינוכית והיה צורך למצוא להם סמינר חילופי.

גילוי דעת כל חברי המועצת

 

בפגישה שהתקיימה במוצ"ש בביתו של נשיא מועצת החכמים חכם שלום כהן, השתתפו חה"כ יואב בן צור, ראש עיריית אלעד ישראל פרוש וסגנו צוריאל קריספל. פגישה זו נקבעה לאחר שנשיא המועצת קיבל בביתו באמצע השבוע את הנהלת סמינר גברא ונציגות של הורי התלמידות שבאו לקבול בפניו על כך שלא ניתן להם אישור מטעם העירייה לפתוח את בית הספר.

לדבריהם, ראש העיר טוען שאין לו בעיה לתת להם אישור ולכאורה מי שמעכב את רישיון בית הספר זו היא תנועת ש"ס, וכי היא אינה מסייעת לבנות הספרדיות במציאת פתרון. נשיא המועצת ביקש מח"כ יואב בן צור שנכח אף הוא בפגישה זו להזמין אליו את ראש העיר וסגנו כדי לשמוע את דעתם בנדון .

בפגישה במוצ"ש פרס ראש העיר בפני מרן ראש הישיבה שוב את מכלול השיקולים שגרמו לקבלת ההחלטה על פתיחת סמינר אחד בלבד, שיקולים אלו שבעטיין אף נתקבל כזכור מכתבו והמלצתו של ראש הישיבה בתחילת שנה"ל התומך ומגבה החלטה זו, ומה הן הסיבות שבגינם הוצא צו סגירה לסמינר גברא שלא שעתה להוראות העירייה ומשרד החינוך .

ראש הישיבה ביקש לדעת איזה פתרונות יש כעת כדי לתת מענה הולם לבנות שנרשמו לסמינר גברא לאחר הוצאת צו הסגירה, הנוכחים בישיבה הציגו בפני ראש הישיבה כמה פתרונות שנידונו ארוכות בפגישות שקיים סגר"ע קריספל הן עם הנהלת רשת החינוך התורנית והן עם ראשי תנועת ש"ס, במקביל לישיבות שהתקיימו עם ראש העיר פרוש, פתרונות אלו שאף הוצגו בפני חבר מועצת החכמים הגאון רבי שמעון בעדני שאישר אותן.

ראש הישיבה ביקש לחדד את הדברים ודן בהם ארוכות על כל היבטיהן, ולוודא שאכן ניתן ליישמן בשטח, ומשנענה הן ע"י ראש העיר וסגנו קריספל והן ע"י בן צור שאכן ניתן פתרון שישמר את יחודיותו ועצמאותו של הסמינר, וכי פתרון זה מקובל גם על דעתו של הגר"ש בעדני, סמך מרן ראש הישיבה את ידיו על החלטה זו וביקש להציג פתרונות אלו בהקדם בפני הנהלת סמינר גברא .

משימה זו הוטלה על מנכ"ל רשת החינוך "המעיין התורני" חיים ביטון כדי שיסגור את כל הקצוות הטכניים המתבקשים, הן מול משרד החינוך והן מול הסמינר, ובמקביל שוחחו ביטון ויואב בן צור עם הגר"ש בעדני ועדכנו אותו בתוכנה של ההצעה ופרטיה הסופיים, הגר״ש בעדני ערך שיחה עם הרב גברא על תוכנה של ההצעה ואמר לו שלדעתו זוהי הצעה מצוינת ולמעשה זה נותן פתרון מלא לצרכי הסמינר אך הלה סירב להצעה ולתוכנה .

לאור תגובה זו של הרב גברא שהועברה לידי מרן ראש הישיבה יצאו באופן נדיר כל חברי מועצת החכמים גדולי הדור בקריאת קודש להורי התלמידות לשתף פעולה עם ראשי מערכת החינוך בעיר, ולציית להוראות הממונים על כך, ושלא להפקיר חלילה את חינוך בנותיהם במוסד שאינו מורשה כחוק וללא רישיון.

תגובה אחת
  1. מה קורה עם אישורים לסמינר גברא בבני ברק למה אין לבנות שמה תעודות כבר כמה שנים

השארת תגובה