לראשונה: ארגון ארצי של 'בני תורה יוצאי מדינות חבר העמים'

הארגון בראשות חשובי הרבנים עם ניסיון רב עם יוצאי מדינות חבר העמים יסייע לאלפי משפחות בני תורה שעלו לישראל ולהם עדיין קשיים הנובעים מהצרכים הייחודיים שיש לקהילה חשובה זו ● סקר ייחודי יגדיר את הצרכים, כדי לבנות את הפרוגרמה לפעילות המתוכננת

לראשונה בישראל: ארגון 'בני תורה יוצאי מדינות חבר העמים' שירכז את טיפול ההמשך באלפי משפחות של בני תורה דוברי רוסית.

מאז קריסת מסך הברזל ברוסיה בשנות התשעים, התברכה היהדות החרדית באלפי משפחות של בעלי תשובה דוברי רוסית, שהצטרפו לשורותיה, והם פזורים בכל חלקי הארץ מדן ועד באר שבע, לחלקם יש עדיין קשיי קליטה הנובעים בין היתר מהצרכים הייחודיים לקהילה חשובה זו.

בהתייעצות ובהכוונת מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן ליב שטיינמן שליט"א, הוחלט על הקמת ארגון הארצי של "בני תורה יוצאי מדינות חבר העמים". בראשות הארגון יעמוד הרב אלכסנדר חייט שליט"א ראש מוסדות "טורי זהב" לבחורים דוברי רוסית.

הארגון החדש ינוהל ויפוקח ע"י חבר רבנים חשוב שלהם ניסיון רב בעבודת הקודש עם הציבור החשוב של בני התורה דוברי רוסית ובהם; הרבנים הגאונים: רבי יוסף אפרתי שליט"א ראש ביהמ"ד להלכה בהתיישבות, רבי יגאל פולישוק שליט"א ראש כולל בישיבת הר"ן ירושלים, רבי בן ציון זילבר שליט"א ראש מוסדות תולדות ישורון, ובנו של הגה"צ רבי יצחק זילבר זצ"ל, רבי משה לבל שליט"א ראש ישיבת תורת חיים מוסקבה, והמנהל הרבני של 'ועידת רבני אירופה', רבי משה גיקרייטר שליט"א המנהל רוחני של ישיבת תולדות ישורון ירושלים. כמזכ"ל הארגון יכהן הרב יהודה פרבר הי"ו.

הקמת הארגון התקבלה בברכה ובשמחה אצל אלפי המשפחות החשובות שאמורות להיעזר בסיוע מהארגון הזה, הן במישור הגשמי והן במישור הרוחני. כצעד ראשון החל הארגון בעריכת סקר מיוחד שיגדיר את הצרכים המיוחדים של הציבור הזה, כדי לבנות את הפרוגרמה לפעילות הענפה בזמן הקרוב.

השארת תגובה