אוחז כשורה או אוחז בעד ערך ● תמיד הבנק ינצח

ביהמ"ש קבע כי בגלל הפגם שנפל בהסבת הצ'ק, הבנק אינו מוגדר "אוחז כשורה", אך הבנק מוגדר כ"אוחז בעד ערך", דהיינו מי שנתן תמורה כלשהי עבור הצ'ק

בנק UBS. צילום: Martin Abegglen
בנק UBS. צילום: Martin Abegglen

חברת טל טריידינג רכשה יהלומים מחברת יהלומי צבי אור. בתמורה נתנה הרוכשת מספר צ'קים למוכרת וחלקם דחויים. המוכרת מסרה את אחד הצ'קים לנכיון בבנק לאומי. על הצ'ק נכתב לפקודת "חברת יהלומי צבי אור בע"מ", אך החתימה מאחור היתה "יהלומי צבי אור (1981) בע"מ". טרם הגיע המועד לפרעון הצ'ק, נקלעה יהלומי צבי אור לקשיים ולא סיפקה את הסחורה. הרוכשת ביטלה את הצ'ק. הבנק תבע את טל טריידינג לפרוע את הצ'ק.

ביהמ"ש קבע שלוש עובדות: העסקה בין חברות היהלומים אכן נכשלה והסחורה לא סופקה, הצ'ק הועבר לבנק לפני שנכשלה העסקה, ובנוסף, הבנק נתן "משהו" תמורת הצ'ק. לאור העובדות האלו, קבע ביהמ"ש כי בגלל הפגם שנפל בהסבת הצ'ק, הבנק אינו מוגדר "אוחז כשורה", אך הבנק מוגדר כ"אוחז בעד ערך", דהיינו מי שנתן תמורה כלשהי עבור הצ'ק. אם אלו העובדות, הרי שבהתאם להלכה שנפסקה כבר לפני 54 שנים, אוחז בעד ערך, יכול להתגבר על טענת כשלון תמורה, בגלל "תקנת השוק". הרציונאל שמאחורי הלכה זו היה, כי ה"חוב" שבשטר הוא סוג של חפץ בעל ערך. ברור שניתן להעביר חפץ מיד ליד, גם אם הוא גנוב ולא שולם עבורו דבר.

טל טריידינג ערערה על החלטת ביהמ"ש, אך הערעור נדחה וביהמ"ש המחוזי אישר את חובה של החברה. החברה לא ויתרה והגישה ערעור נוסף, הפעם לביהמ"ש העליון. ביהמ"ש העליון קבע כי מזה שנים רבות, אין הדעת נוחה מאותה החלטה ישנה ויש להורות על ביטולה. ביהמ"ש מסביר כי השטר אמנם חפץ, אך יש להתייחס למהותן של הזכויות שיש למי שמחזיק בו ובנוסף, אי אפשר להתעלם מהחוזה שבגינו ניתן השטר.

במילים אחרות, בעל החפץ לא יכול לקבל יותר ממה שיש באותו חפץ. אם החפץ פגום, הוא פגום גם בידי הצד השלישי. העובדה שהתמורה בעד החפץ לא ניתנה, פוגעת בטיבו של החפץ. החוק העניק את "הגנת תקנת השוק", רק למי שאוחז כשורה. אחיזת שטר שאינה כשורה, גם אם היא בעד ערך, אינה מעמידה טעם מיוחד, להגן על מי שמחזיק שטר פגום. סוף דבר, טל טריידינג הופטרה מלפרוע את הצ'ק ובנק לאומי חויב בהוצאות משפט בסך 60,000 ש"ח.

השארת תגובה