גדולי ישראל התכנסו: "לא להכיר בתארים אקדמיים"

בכינוס שנערך הערב נגד מוסדות האקדמיה לבנות הבהירו גדולי ישראל בראשות הגר"ח קנייבסקי והאדמו"ר מויז'ניץ כי "מנהלי מוסדות חינוך חרדיים לא יכירו בדרגות ותארים של צוותי החינוך וההוראה שתלמדנה במוסדות שאינם מפוקחים על ידי ועדת הרבנים לענייני חינוך"

הערב התכנסו גדולי ישראל בראשות הגר"ח קנייבסקי לדון בענין לימודי האקדמיה בציבור החרדי. הגראי"ל שטיינמן לא השתתף בכנס אך שלח מכתב ובו כתב: "כבר עוררנו בעבר על חומר הלימוד במקומות שאין רוח חכמים נוחה מהם, ואנו שבים ומעוררים שהמקום היחידי שאפשר וראוי לחנך בו בנות ישראל הוא במסגרות בית יעקב בלבד".

בכינוס שנערך ביוזמת "וועדת הרבנים לענייני חינוך" של מועצות גדולי התורה, החסידית והליטאית, ונערך בבית המדרש ברחוב רשב"ם בבני ברק, השתתפו עשרות מנהלי הסמינרים בראשות מרן הגר"ח קנייבסקי והאדמו"ר מויז'ניץ.

בנוסף השתתפו בכנס; חברי ועדת הרבנים לענייני חינוך של מועצות גדולי התורה, מזכירי המועצות; הרב מרדכי שטרן והרב אברהם רובינשטיין, וכן הגאונים רבי אביעזר פילץ ראש ישיבת תפרח, רבי שמואל יעקב בורנשטיין ראש ישיבת קרית מלך, רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון, רבי משה ברזובסקי ראש ישיבת סלונים, רבי נתן זוכובסקי.

מסקנות הכינוס סוכמו והועלו על גבי הכתב: "חינוך בנות ישראל מגיל צעיר ועד גמר הלימודים ובניית בית נאמן בישראל, הופקד על ידי גדולי ישראל בדורות האחרונים אך ורק בידי מוסדות החינוך החרדיים המונחים על ידי מרנן ורבנן גדולי ומנהיגי ישראל, ומתנהגים על פי הוראותיהם. שבהם מחנכים ליראת שמים טהורה, אהבת תורה, אמונה ובטחון ומידות טובות, בלא שום תערובות לימודים אשר אין רוח חכמים נוחה מהם, וזהו המקום היחידי שבו צריך וראוי לחנך את בנות ישראל". נכתב בסעיף הראשון.

עוד נכתב, בהסכמת גדולי ישראל, כי "במוסדות הלימוד האקדמאיים על כל צורותיהם, קיימות סכנות רבות של מכשולות עצומים הן בתכני הלימודים והן במרצים, שיש להם השפעה רעה של עניינים הנוגעים לחמורות, ובוודאי שהם מהווים סתירה גמורה לדרך ישראל סבא. על כן אנו שבים ומזהירים, כי בנות ונשות ישראל לא תלמדנה במוסדות אקדמאיים או במוסדות המסונפים לאקדמיה, ובכלל זה שלוחות או מוסדות המכנים את עצמם סמינרים ומעניקים תארים אקדמאיים. וכבר נאסר הדבר בכל החומר על ידי גדולי הדורות מקדמת דנא ועד ימינו. ואין להתפתות בנושאים אלו בתואנות שווא של פרנסה וכדו', שכך דרכו של יצר הרע.

"בנות ישראל לא תלמדנה לימודים לבגרות או לימודים המשמשים כהכנה ללימודים אקדמאיים, בלא שום יוצא מהכלל. ואף לא תגשנה לבחינות באופן עצמאי, ומנהלי הסמינרים יעמדו על כך בכל תוקף". מבהירים גדולי ישראל ומוסיפים, "כל לימודיהן והשתלמויותיהן של בוגרות מוסדות החינוך החרדיים הנ"ל וכן של מורות העובדות או החפצות לקבל משרות במוסדות החינוך החרדיים הנ"ל יהיו אך ורק בסמינרים ומרכזי ההשתלמויות של "בית יעקב", ולא תלמדנה בשום מקום אחר, ובוודאי שלא יפנו לקבלת תואר אקדמאי לכל מקום שהוא".

לדבריהם, "אנו פונים למנהלי מוסדות החינוך החרדיים שלא יכירו בדרגות ותארים של צוותי החינוך וההוראה שתלמדנה במוסדות שאינם מפוקחים על ידי ועדת הרבנים לענייני חינוך. על מנהלי המוסדות ועל המחנכות להסביר לציבור הנשים והבנות את חומר הדבר לפנות ללימודים אקדמאיים ובמקומות שאין רוח חכמים נוחה מהם".

עוד הובהר כי "מנהלי מוסדות החינוך החרדיים יעמדו כחומה בצורה שלא להתפתות אחר שכנועים שונים מבית ומחוץ, הבאים לשנות את צורת חינוך בנותינו. רבני הקהילות יחזקו את בני קהילותיהם לעמוד בניסיון של פרנסה כשרה בדרך כשרה".

לסיום נכתב ברוח ימי החנוכה, "בעמדנו בימים אלו, ערב ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה, המסוגלים לעורר על ענייני חינוך בטהרה ולסתום את הפרצות, נוסיף לעמוד על המשמר. ובהתחזקות הציבור כוחו, ובפרט על ידי נושאי התפקידים הציבוריים והחינוכיים, נוכל להצליח לשמור את פך השמן הטהור החתום מכל טומאה זרה. ונזכה בעזרת השם להעמיד דורות ישרים מבורכים ההולכים בדרך ישראל סבא ולשפע ברכה והצלחה בדרך ההיתר ללא כל מכשול ולהדלקת המנורה בבית מקדשנו שיבנה במהרה בימינו".

צילומים: בעריש פילמר

השארת תגובה