מפגש למען המשפחה

רבנים ומורי הוראה נועדו עם מומחי רפואה בנושאי משפחה ביוזמת 'מאוחדת' בעיר

משה כהן סגן מנהל מחוז מרכז ב"מאוחדת" בכנס המיוחד
משה כהן סגן מנהל מחוז מרכז ב"מאוחדת" בכנס המיוחד

רבני העיר אלעד, עשרות רבני קהילות, מורי-הוראה ומוצי"ם נטלו חלק במפגש, שהוקדש לרב-שיח עם שורה של רופאים מומחים, בתחום המשפחה.

המפגש התקיים במסגרת פעילותה של מאוחדת להידוק הקשרים בין עולם הרפואה ועולם ההלכה. במסגרת המפגש הוצגו והועלו שורה של שאלות רפואיות בעלי היבט הלכתי. על צוות הרופאים המומחים, שהשתתפו במפגש וענו לשאלות הרבנים נמנו ד"ר יצחק פינשטיין – מנהל מערך רפואת נשים במאוחדת אזור המרכז, פרופ' עופר פיאנרו – יועץ פריון ומנהל במרפאה ברעננה וד"ר דוד מיליאטינר – מומחה לרפואת נשים ומנתח בכיר מצוות רופאי מאוחדת באלעד.

את דבר מאוחדת הביא לכינוס אלישע הוסמן, מנהל מאוחדת מחוז המרכז. בדבריו סקר באוזני המשתתפים את יוזמותיה ומעורבותה של מאוחדת בעשייה רבת השנים למען בריאות הלקוחות והטמעת המודעות לחשיבות אורח החיים הבריא. על צוות הרופאים במרפאות מאוחדת באלעד נמנים מיטב הרופאים ובהם ממלאי תפקידים בכירים בבתי החולים בגוש דן. "מאוחדת ערה מאוד לצרכים היחודיים של הציבורים השונים, ובכלל זה הציבור החרדי ונותנת מענה מרבי לצרכים אלה", אמר. דברי ברכה השמיע גם ראש העירייה ישראל פרוש, שבירך על ההתכנסות המשותפת.

הגאון הרב שלמה זלמן גרוסמן שליט"א, רב העיר, ציין בדבריו, כי גדולי הפוסקים בכל הדורות ראו בעיסוק בסוגיות הרגישות של דיני משפחה משום עבודת קודש המחייבת זהירות, רגישות ועדינות רבה ושימוש במונחי לשון הלכתיים. "כל בית יהודי בנוי על שאלות אלו", הבהיר הרב. את מערכת היחסים הטובה הקיימת בין רופאים ורבנים הגדיר "כעניין של פלא. הרבנים מעורבים יותר ויותר בכל הפרטים הבעייתיים וצוללים להבין את הנושאים הרפואיים לעומקם ולבוריים". בהמשך דבריו ציין המרא-דאתרא, כי בגלל הרגישות הרבה של הנושאים וההשלכות ההלכתיות החמורות – ראוי שיעסקו בכך מורי-הוראה בעלי ניסיון וידע, לאחר שעברו "שימוש" ראוי אצל גדולי הפוסקים.

הגאון רבי מרדכי מלכה שליט"א, רב העיר, שיבח את מאוחדת על היוזמה לקיים שיח ומפגש בין רבנים ורופאים. "אין ספק, כי ערב כזה תורם רבות הן לציבור הרבנים והן לציבור הרופאים". הרב הביע תקווה, כי יהיה המשכיות למפגשים מעין אלה. בהמשך דבריו ניתח סוגיה הלכתית בהקשר זה ובדבריו העלה עקרונות פסיקה כפי שקיבל מפוסק הדור מרן הגר"ש הלוי וואזנר, בעל "השבט לוי שליט"א בשנים שעשה בלימוד במחיצתו.

הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פוע"ה, בהרצאת מבוא שירטט מתווה מעשי לשיתוף פעולה ולעזרה הדדית בין רופאים ורבנים. הטכנולוגיה הרפואית המתפתחת  מחייבת את ציבור הרבנים להתעדכן בכל עת. "רופא צריך לדעת שהוא לא נותן פסקי הלכה ורב צריך לדעת שהוא לא כותב מרשמים". הרב בורשטיין סיקר את פעילות מכון פוע"ה, שזכה לעידודם של פוסקי ההלכה בדורנו מכל חוגי יהדות התורה. בדבריו שיבח את יוזמת מאוחדת לקיים מפגשי רופאים ורבנים וציין שמאוחדת אכן מאופיינת כגורם רפואי המעודד שיתוף פעולה עם עולם ההלכה וקשוב לצרכים של שומרי המצוות. בתשובה לאחת השאלות, שיבח הרב בורשטיין את מערך הביטוחים המשלימים של מאוחדת. "יהודי שומר מצוות צריך לעשות את הביטוחים המשתלמים של מאוחדת".

משה כהן, סגן מנהל מחוז המרכז, שהיה ממעצבי השרות הרפואי באלעד אמר בדבריו כי, בשנים האחרונות מאוחדת מעודדת מאוד את הידוק הקשר בין רופאים ורבנים. הניסיון מלמד, כי יחסי הגומלין בין עולם הרפואה לעולם התורה הם חשובים מאוד לעצם תהליך הריפוי והטיפול במטופל. עובדה זו עלתה במספר רב של מחקרים, שנערכו בארץ ובעולם. גם עולם הרפואה הכיר בחשיבות הגורם הרוחני, ההלכתי בתהליך הריפוי. המודעות של הרופא להיבט הרוחני-ההלכתי בטיפול בחולה – משביח את הטיפול. "מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא", בגלל החיבור לתורה, בגלל האמונה ברופא כל בשר, בגלל הצורך בהבנת המחויבות להלכה של כל יהודי המקיים אורח חיים הלכתי. בסיום דבריו הודיע, כי מאוחדת נענית לפניית הרבנים ותקיים מפגשים נוספים עם רופאים לבירור סוגיות בתחום הרפואה וההלכה.

לאחר דברי רבני העיר והרצאת המבוא התקיים דו-שיח במכלול שאלות שהוצגו ע"י הרבנים. כל אחד משלושת הרופאים שהשתתפו בצוות המשיבים הציג את ה"אני מאמין" המקצועי שלו באשר לשיתוף הפעולה עם אנשי הלכה. לשאלות הרבנים השיבו הרופאים, חברי הצוות, כל אחד בתחום התמחותו.

השארת תגובה