הסוף להתערבות? חוק השקיפות יוצא לדרך

חוק השקיפות של שרת המשפטים איילת שקד יוצא לדרך ● שרת המשפטים: "החוק יהווה גדר מפני התערבות בוטה של מדינות זרות בציבוריות הישראלית – זכותו של הציבור ושל נציגיו לדעת מי בוחש בקלחת"

פטיש שופט
פטיש שופט

שרת המשפטים, איילת שקד, תפרסם היום להערות הציבור את תזכיר חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון), המכונה גם "חוק השקיפות". הסיבה להצעת החוק טמונה בעובדה כי ארגונים חוץ ממשלתיים רבים מקבלים כיום תרומות משמעותיות מישויות מדיניות זרות (מדינות או גופים הממומנים על ידי מדינות).

על רקע הפרסומים והנתונים המעידים על מספר גבוה של עמותות ישראליות המקבלות מימון ממדינות זרות, המשפיע לא פעם על מדיניותה של מדינת ישראל והמהווה התערבות בוטה בענייניה הפנימיים, החליטה שרת המשפטים להפיץ את תזכיר החוק. הצעת החוק מבקשת להגביר את השקיפות בפעילותן של עמותות וחברות לתועלת הציבור, אשר עיקר מימונן (מעל 50 אחוזים מתקציבן) מגיע מתרומות של ישויות מדיניות זרות, ולחייבן בשקיפות מוגברת.

בהצעת החוק נכתב: "עמותה אשר עיקר מימונה מגיע מישויות מדינתיות זרות תחויב לציין זאת בפרסומים ובדו"חות שהיא עורכת המיועדים לציבור או זמינים לו". כמו כן, "בכל פנייה לנבחר ציבור או עובד ציבור אשר נעשית בכתב, וכן בדיונים אשר נערך להם פרוטוקול והם מתקיימים במקום עבודתו של נבחר הציבור או עובד הציבור יחויבו עמותות אלו לציין את העובדה בדבר המימון הזר".

בנוסף, "בפניות לנבחרי ציבור ולעובדי ציבור ובדו"חות אשר העמותה מפיצה יהיה עליה לפרט, לצד ציון העובדה בדבר עיקר מימונה, גם את שמות הישויות המדיניות שתרמו לה בשנים הרלוונטיות. בדומה לכללים החלים על לוביסטים, נציגיה של עמותה, אשר עיקר מימונה מישויות מדיניות זרות, השוהים בכנסת יחויבו לענוד תג זיהוי שבו יפורטו שמותיהם ושם העמותה אותם הם מייצגים".

במשרד המשפטים מציינים כי "כל הפרה של אחד מהסעיפים האלו תחייב את העמותה בקנס על סך של 29,200 שקלים חדשים".

שרת המשפטים, איילת שקד אמרה היום: "התערבותן הבוטה של מדינות זרות בענייניה הפנימיים של מדינת ישראל באמצעות כסף היא תופעה חסרת תקדים, בעלת היקף נרחב, אשר מפירה את כל הכללים והנורמות המקובלים ביחסים שבין מדינות הדמוקרטיות".

השארת תגובה