רבבות ציינו את יום השנה של מרן האבי עזרי זי"ע

רבבות פקדו את חלקת אוהל הציון ● שיעורי תורה ומוסר ודרשות זכרון וחיזוק בכל הישיבות והיכלי התורה ● עצרת ענק במוצש"ק בב"ב בראשות מרנן ורבנן שליט"א ● משא מרכזי מפי מרן הגר"ש אויערבך שליט"א

המונים בציונו של מרן הגראמ"מ שך זיע"א
המונים בציונו של מרן הגראמ"מ שך זיע"א

רבבות אלפי בית ישראל בארץ ובתפוצות, ציינו אמש את יום השנה הארבעה עשר, מאשכבתיה דרבי והסתלקותו לגנזי מרומים של גאון ישראל וקדושו, רשכבה"ג מרן הגרא"מ שך זיע"א, אוהבם ומנהיגם של ישראל, נשיא מועצת גדולי התורה ובעל האבי עזרי.

במשך כל שעות היום והלילה, עלו אלפי ישראל לשבטיו ועדותיו, להשתטח בחלקת אוהל הציון הקדוש בבני ברק, לשפוך שיח ולהעתיר תחינה לישועת הכלל והפרט, במקום מנוחתו של מרן ראש הישיבה זיע"א אשר בחיים חיותו היה לאב ולחומה לעולם התורה כולו, וכפי שכתב בצוואתו הקדושה: "ואם יהיה בידי לעשות ולהמליץ לטובתכם אעשה בלי נדר". המוני העולים, העתירו לישועת הכלל והפרט.

בכל היכלי הישיבות הקדושות והכוללים ומוסדות התורה, אשר מרן זי"ע נשא את עולם שנות דור, נאמרו שיעורי תורה שיחות מוסר ודברי זכרון וחיזוק, על ידי ראשי הישיבות והמשגיחים שליט"א, והתקיימו סדרי לימוד מיוחדים, לכבודו ולעילוי נשמתו הטהורה של מרן זצוק"ל, שמסר נפשו להקים ולהעמיד את עולם התורה בכל אתר ואתר.

בכל תלמודי התורה ובתי הספר לבנים ולבנות, בסמינרים וגני הילדים, מכל החוגים ברחבי הארץ והתפוצות, נלמדו משניות ונאמרו פרקי תהילים לעילוי נשמתו. במוסדות השונים התקיימו כינוסי זכרון, נמסרו שיעורים מיוחדים, ונערכו תוכניות לימוד ועבודה, בהם העלו עובדות מופלאות על דמותו, דרכיו והנהגותיו של מרן זי"ע. וזאת על דעתם והוראתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א.

אלפים רבים של אברכים ובני ישיבות התכנסו בשעות הצהרים בין הסדרים, למעמד המרכזי של ההשתטחות על הציון, ועצרת זכרון מספד ותפילה ברוב עם. במשך שעה ארוכה עמדו האלפים הרבים, אנשים ונשים, במתחם אוהל הציון וברחבות הסמוכות שהוכשרו במיוחד לקראת העליה ההמונית, ושפכו שיח לפני שוכן מרומים, בעד העם היושב בציון בעד עולם התורה ובעד ישועת הכלל והפרט הזקוקים לרפואה וישועה, בזכותו של מרן זי"ע שנשא על כתפו שנות דור את עול האומה כולה. במשך שעה ארוכה התקיימה "תפילת רבים" באמירת פרקי תהילים פסוק בפסוק, ואמירת סליחות ו"שמע קולנו", עם י"ג מידות של רחמים, כאשר לפני התיבה עובר נכדו הגאון רבי בן ציון ברגמן שליט"א. לאחר תפילת "מלא רחמים" לעילוי נשמת רבנו אלעזר מנחם ב"ר עזריאל נ"ע ואמירת קדיש, נערכה תפילת "מי שברך" כל שם בפרטות, שהוזכרו ע"י המתפללים ואלו שנמסרו באמצעות "מוקד התפילות" המיוחד.

עם תום מעמד התפילה, בראשות בני המשפחה, ראש ישיבת פוניבז' וגדולי תלמידי מרן זצוק"ל, נשמעו דברי מספד נרגשים ע"י חדב"נ מרן הגרמ"צ ברגמן שליט"א, ראש ישיבת רשב"י.

בדבריו עורר הגרמ"צ שליט"א אודות המצב הנורא השורר בארה"ק, כאשר מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, "אינני זוכר שהיינו במצב כזה, שאדם הולך ברחוב ובכל רגע יכולים לתקוע בו סכין. צדו צעדינו מלכת ברחובותינו. בשנים קדמוניות מנהיגי המדינה היו להם רעיונות אידיאליים (פסולים אמנם) והיה להם הערכה מסוימת. אינני מדבר על היחס שלהם לתורה, כולו בכלל עלבונה של תורה. היום כולנו רואים בעיניים שכל המנהיגים רוצים רק טובת עצמם ועסוקים בחשבונות קטנוניים, בלי דעה, בלי אחריות, לא אכפת להם מכלום. ואכן אין להם שום הערכה מהקהל".

הגרמ"צ שליט"א הוסיף בכאב על הסיבות הגורמות לאיבת הישמעלים: "עושים תעמולה לעלות להר הבית, מלבד האיסורי כריתות, הרי הם מתכוונים לטובת עצמם. אילו מרן זצוק"ל היה בחיים חיותו, היה יוצא בקול זעקה גדולה, הם עולים בהר בלי אחריות על התוצאות, אפילו בלי אידיאל רק לשם רווח מפלגתי. רבינו הגדול זצוק"ל היה אכפת לו מהשני, היה מוכן לתת כל אשר לו לזולת, לא חשב כלל על תועלת עצמו".

כמסורת של שנים תתקיים במוצש"ק עצרת מרכזית בעיר בני ברק, בהשתתפות אלפים ובראשם מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א. העצרת תתקיים בביהמ"ד "תלמידי ישיבת פוניבז' – צעירים" ברח' האדמו"ר מצאנז 10, ואת המשא המרכזי יישא מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א. במעמד שיחל בשעה 20:45, ישולבו סיומי הש"סים שנלמדו במהלך השנה הי"ד ע"י אלפי אברכים ובני תורה לע"נ מרן זצוק"ל, כשמרנן ורבנן שליט"א יסיימו את הש"ס במחזור הי"ד ויפתחו את המחזור הט"ו.

השארת תגובה