ייעוץ חינם לרשות המיסים

אני לא מקנא בפקידים בשירות הציבורי שצריכים להתמודד עם חקיקה מיושנת שאינה מצליחה להדביק את קצב התפתחות הטכנולוגיה.

ביזנס - עמדת פתיחה
ביזנס - עמדת פתיחה

הפעם מדובר ביישום חדש שרוצה להיכנס לישראל. מדובר ביישום שמטרתו "לשדך" בין נהגים פרטיים ונוסעים שמעוניינים להצטרף אליהם. היישום מאפשר לשניים ליצור קשר. מפעילת היישום גובה עמלה מזערית מהסכום שהאחד ישלם לשני.

במדינות בהן חייב כל אזרח בהגשת דו"ח שנתי למס ההכנסה לא אמורה להיות כל בעיה, שכן גם הכנסה זו מדווחת לכאורה, אך במדינה כמו ישראל בה חובת הדיווח חלה על עוסקים בלבד (להבדיל משכירים), עלול היישום ליצור בעיה לא קטנה.

דומני שפקידי רשות המיסים אינם מוטרדים מכמה שקלים שעשויים אי אילו בעלי רכבים להרוויח בתרומתם לתחבורה הציבורית בישראל. אני מאמין שהם חוששים ובצדק שבמידה ולא יוטל מס על תשלומים אלה, עלולים בעלי מוניות ונהגיהן לעשות שימוש ביישום על מנת להעלים מס.

קשה לי להאמין שברשות המיסים יש מי שמעוניין להטיל חובת דיווח על כל אזרח שנדבה רוחו לנצל את נסיעתו ליצירת רווח של כמה עשרות שקלים. הרי ברור לכל בר דעת שהטלת חובת דיווח על נסיעות אלו תחייב את רשות המיסים להכיר בהוצאות של אותם אזרחים שביצעו נסיעות אקראיות, מה שיחייב אותה לגייס עוד ועוד כוח אדם וההיגיון אומר ששכרה של קופת המדינה ייצא בהפסדה.

כך שהסיבה היחידה לחייב את המשתמשים בשירותי היישום במס, נעוצה בחשש מפני העלמת מס על ידי נהגי מוניות שיעשו שימוש באפליקציה. כך לדעתי.

מה שמביא אותי לשאלה, מדוע להידרש לעניין הזה ולא לאסור על בעלי מוניות את השימוש ביישום או למצער, על מנת לא לפגוע בחוק יסוד חופש העיסוק שלהם (זה לא יפגע, אבל נניח שכן), לחייב רק אותם להנפיק חשבוניות תמורת כל נסיעה כזו.

את מפעילת היישום אפשר לחייב לשלם מס על הכנסותיה מבלי להתייחס למקורן ובא לציון גואל.

כך תשפר המדינה את התחבורה הציבורית מבלי להשקיע שקל וגם לא תידרש לחקיקה מסובכת שתאפשר את פעילות היישום שכבר עושה חיל במדינות אחרות.

באותה הזדמנות אזכיר כי בעבר הציע משרד התחבורה להעניק הטבות לחברות שיפעילו הסעה שיתופית. דהיינו, תורנות הסעה בין בעלי הרכבים מהעבודה שתצמצם את מספר הרכבים שינועו על הכבישים, תפחית את הזיהום ותחסוך בהוצאות הדלק של החברות. במה שונה הצעה זו מהיישום שיאפשר לכל בעל רכב פרטי לחלוק את נסיעתו עם טרמפיסטים מזדמנים בתמורה לכמה שקלים?

אם בסופו של דבר לא תצלח דרכה של מפעילת היישום בישראל, נדע ששוב ניצחו בעלי האינטרסים (במקרה הזה בעלי תחנות המוניות) את הציבור בישראל.

■  ■  ■

אנחנו מתקרבים במהירות לתחילת שנת השמיטה ולמרות שהדבר אינו מופיע בפרשתנו, כאן המקום להזכיר למלווים לחתום על שטר פרוזבול טרם תחל שנת השמיטה.

השארת תגובה