מאות השתתפו בעצרת התעוררות אמש באלעד

מאות רבות של משתתפים בעצרת ההתעוררות וסליחות שנערכה בעיר אלעד בהשתתפותם של גדולי ישראל ובראשם מרן חכם שלום כהן והראשל"צ הרב יצחק יוסף לצד רב העיר הרב מרדכי מלכא ונציגי העירייה

קהל רב מתושבי העיר השתתפו בעצרת התעוררות מרכזית שהתקיימה ביום רביעי בערב באולם הספורט בעיר אלעד, בהשתתפותם של נשיא מועצת החכמים מרן ראש הישיבה הגאון הגדול חכם שלום כהן שליט״א, הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט״א הרב הראשי לישראל,  רב העיר הגאון רבי מרדכי מלכא שליט״א, רבני הקהילות, ראש העיר הרב ישראל פרוש וסגנו הרב צוריאל קריספל, וחברי מועצת העיר.

גדולי ישראל שכיתתו רגליהם בשעת ערב מאוחרת לעירנו. ריתקו את מאות המשתתפים בדברי חיזוק לקראת הימים הנוראים,

את הערב פתח סגן ראש העיר הרב צוריאל קריספל בגודל הזכות שנפלה בחלקנו בזה שגדולי ישראל מטריחים את עצמם לבוא ולעורר את הלבבות, ובמיוחד מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א שכידוע לאחרונה לא חש בטוב, ולמרות שהוא ממעט לצאת מביתו לאירועים בכלל הוא שומר פינה חמה לתושבי העיר ועושה מאמץ רב ומטריח את עצמו לבוא אלינו.

המרא דאתרא הגאון רבי מרדכי מלכא שליט"א שפתח את העצרת בדברי חיזוק לציבור היקר במעלת ימי הרחמים שאנו עומדים בפתחם, ועל היכולת שלנו לבוא מוכנים לימי הדין אם ננצל את נכון את הימים והרגעים האחרונים שנותרו לנו עד התקדש החג שיש ביכולתם להפוך את הדין לגמרי כמו שאומר הבן איש חי שבתפילת המנחה האחרונה של השנה אדם יכול לתקן את כל תפילות השנה, וששומה עלינו לא לוותר או לזלזל חלילה בשום מצוה הנקרית בפנינו, ולא לשעות חלילה לעצת היצר המפחית בחשיבותה של המצווה ולו הקטנה ביותר.

מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א החל את משאו בדבר החיוב והצורך למצות מכל אחד ואחד מאתנו את המקסימום שביכולתו הן בעבודת ה' ובקיום המצוות, והן בכל דבר שבקדושה, והביא דוגמאות מההבדל שבין מעשי החסד בין אברהם אבינו ע"ה לבין איוב, וכן בין מעלתו של משה רבנו ליהושע בן נון ומדוע נאמר "פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה.

הראשון לציון שהתקבל בכבוד גדול בעת שהגיע לקראת שעת חצות, האריך לספר במעלת התשובה ובחובתו של כל יהודי ויהוד לפשפש במעשיו האם הוא אכן ממלא את חובתו כלפי שמיא בכל העניינים הרוחניים, ולא פחות בעניינים שבין האדם לחברו, ותיבל את דבריו בסיפורים ובמעשים שראה בביתו של אביו הגדול אביר הרועים מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, זכותו תגן עלינו .

הציבור ששתה בצמא את דבריהם הרעיף עליהם אהבה רבה וליווה אותם בשירה אדירה ובכבוד גדול, מייד לאחר סיום העצרת החל הציבור באמירת סליחות כאשר לפני התיבה עבר הרב צוריאל קריספל, ובשעת לילה התפזר הציבור ברוממות נפש רבה, אשרי עין ראתה כל אלה, ואשרי העם שככה לו.

השארת תגובה