סאגת 'מאיר': הרבנים קלמנוביץ ושכטר נגד ההפיכה

במכתב חריף ששלחו הרב קלמנוביץ' והרב שכטר לרב מאיר ולראש עיריית בני ברק חנוך זייברט הם מביעים בו תמיכה בלתי מסוייגת ותוקפים בחריפות את 'אנשי הדמים והמרמה' ● "ועתה קמו אנשי דמים ומרמה, לחמוס נחלתו ולהתערב ולשלוט בניהול המוסד בענייני החינוך והצוות החינוכי וכאילו באו לעזור לו"

חנוך זייברט אצל הרב שמואל מאיר
חנוך זייברט אצל הרב שמואל מאיר

סאגת סמינר 'מאיר': אחרי חלופת המכתבים במהלך הימים האחרונים בין עיריית בני ברק להנהלת הסמינר בראשות הרב שמואל מאיר – בדבר השליטה וזכויות הניהול במוסד בראשו הוא עומד – היום (רביעי) נחשף מכתב תמיכה ששלחו הרבנים הגאונים, הרב ישראל יצחק קאלמנוביץ' והרב אהרן משה שכטר, למנהל הרב מאיר בו הם תוקפים בדברים חריפים את "אנשי דמים ומרמה" הרוצים "להתערב ולשלוט בניהול המוסד".

מכתב הרבנים בא בתגובה למינויה של הרבנית רחל בורנשטיין למנהלת הסמינר שלא על דעת מנהל הסמינר הרב מאיר ולאור המכתב ששלח ראש אגף החינוך בעיריית בני ברק למנהלי הסמינר לפיו המינוי של הגב' חנה אריאל אינו חוקי.

תחת הכותרת, "יום ג' לסדר ארור המשיג גבול רעהו, התשע"ה", כותב הרב קאלמנוביץ, "לאחר שפנה אלי המחנך הרב שמואל מאיר שליט"א בבקשה לסייעו בדבר בית החינוך לבנות, באתי בדברים דלהלן:

ומפרט, "כלימה תכסה פנינו, בראותנו החמס והעוולה אשר נעשה לעין כל ובעזות מצח להשיג גבולו ולרדת לחייו של המחנך היקר שביקרים, רבי שמואל מאיר שליט"א, אשר נודע שמו כאיש אשר רוח בו, המוסר נפשו עשרות בשנים על חינוך בנות ישראל, וידע וטרח ועמל במו ידיו לכונן הסמינר החשוב עד אשר נחשב בסיעתא דשמיא כאחד ממבצרי החינוך הטהור בעירנו ובארץ הקודש כולה.

ועתה קמו אנשי דמים ומרמה, לחמוס נחלתו ולהתערב ולשלוט בניהול המוסד בענייני החינוך והצוות החינוכי וכאילו באו לעזור לו, ומנצלים מצב זמני זה שיש איזה חלישות בבריאותו לעשות כנגד רצונו הגמור שהביע כמה וכמה פעמים ולירד לחייו.

ודואב הלב אשר יש בין בני העיר, ופרנסיה, וגם בתוככי המוסד החשוב, כאלו אשר נגררים ונסחפים אחר מעשה האלימות הלזה, ומשום יגיעת ממון ופוליטיקה וכדומה, נרתעים מלהשמיע מחאתם על מעשה הפשע הזה, ואוי לנו שהגענו לזה, ואיך לא יחששו להיות כופרים בטובתו של המחנך הדגול אשר כל המבצר החינוכי מכוחו הוא, ואיככה לא יחרדו פן יקויים בהם חס ושלום מאמר הכתוב משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו רח"ל.

ועל כן הנני בזה בזעקה שכל אחד ואחד יפעל בכל הדרכים למנוע אשר יזמו לעשות מעשים כאלה, שהם נגד דרך התורה הקדושה ופורעי כל מוסר אנושי, והשם הטוב יכפר בעדנו, על חילול ד' ועל חילול התורה הנעשה בראש חוצות ונזכה לישועת ה'.

לסיום חותם הרב את המכתב בשמו המלא, ישראל יצחק קאלמונוביץ, ואליו מצטרף הרה"צ אהרן משה שכטר שכותב, "מה טוב ומה נעים לשמוע קול תרועת שופר של יראת שמים התובע זעקת "די" להריסת כל גדרי הטוב והישר בישראל, בלב שבור, אהרן משה שכטר".

כזכור, במכתב שנשלח מלשכת ראש אגף החינוך בעיריית בני ברק נטען כי המינוי של הגב' חנה אריאל בידי הרב מאיר אינו חוקי מאחר והוא אינו בעל המוסד אלא העיריה. במכתב תגובה ששלח עורך דינו של הרב מאיר ללשכת ראש העיר וראש אגף החינוך הובהר כי הרב מאיר הוא מייסד ומקים הסמינר ומשום כך בסמכותו למנות בעלי תפקידים במוסד כרצונו.

השארת תגובה