ראש העיר ברוורמן פתח את שנה"ל בתלמודי התורה

את שנת הלימודים פתח ראש העיר איציק ברוורמן בסיור בתלמודי התורה ומוסדות הלימוד החרדים ● ראש העיר חילק לתלמידים מידניות מים וילקוטים

ראש עיריית פתח תקווה עו”ד איציק ברוורמן בסיור מוסדות חינוך חרדיים לרגל פתיחת שנת הלימודים. ראש העיר סייר בבתי הספר לבנות. תלמודי תורה. וכולל אברכים בשכונת גני הדר. ראש העיר קיבל סקירה על מצב המוסדות, והנחה לשפר את הטעון שיפור.

אל ראש העיר התלוו הרב אליהו ברוכי והרב ישראל פרידמן חברי המועצה מטעם אגודת ישראל ומנהל אגף החינוך החרדי הרב מנחם שוורץ וצוות האגף.

מידניות מים מתנת העירייה חולקו לכלל ילדי כיתות א בעיר. כמו”כ ראש העיר השתתף בחלוקת ילקוטים מתרומה אישית שגייס לבנות כיתה ח' בבית הספר בית יעקב גני הדר.

השארת תגובה