הגר"ש אויערבך על ההרס במודיעין: "מהרסייך ומחריבייך"

מנהיג 'פלג' בני תורה הגר"ש אויערבך התייחס במכתב להרס בסמינר בית יעקב במודיעין עילית ● "קמו אינשי דלא מעלי, ובאישון לילה ואפילה עלה הכורת על כל עמלו, אוי לנו שכך עלתה בימינו שמהרסייך ומחריבייך ממך יצאו"

הריסת קראוון הסמינר בקרית ספר
הריסת קראוון הסמינר בקרית ספר

לאחר הוונדליזם שהתרחש בשבוע שעבר בסמינר בית יעקב המזוהה עם פלג 'בני תורה' בקריית ספר, מתייחס מנהיג הפלג הגר"ש אוירבעך לסאגה וחיזק את ראשי המוסדות הפותחים בשנה זו מספר מוסדות ברחבי הארץ המיועדים למזוהים עם 'הפלג הירושלמי'.

במכתב שהתפרסם הבוקר ב'הפלס' כתב הגר"ש: "טובה השמועה על אשר פתחו בעיר מודיעין עילית סמינר לחינוך הבנות לאהבת תורה ויר"ש וצניעות בדרך שקבעו רבותינו ברוח ישראל סבא זיע"א, אשר הוא צורך השעה והדור, ואין לך יום שאין וכו', בודאי ובודאי כי חשיבות מקום טהור כזה הוא רב לאין ערוך".

הגר"ש שיבח במכתבו את מנהל הסמינר על פעילותו בנושא הסמינר במודיעין: "הרה"ג ר' אהרון יעקוביץ שליט"א זכה ונטל על עצמו להקים ולבסס את המקום הנכבד הזה, ובס"ד אף כבר הביא מבנים והשקיע רבות מכוחו ומרצו ובהוצאות מרובות מאד למען יעמוד על תילו כנדרש".

בהתייחסו לוונדליזם שנחשף לראשונה ב'כל הזמן', כתב הגר"ש: "ועל של עתה באתי, יען כי קמו אינשי דלא מעלי, ובאישון לילה ואפילה עלה הכורת על כל עמלו ושפך חמתו על עצים ואבנים, אוי לנו שכך עלתה בימינו שמהרסייך ומחריבייך ממך יצאו ד' הטוב ישיבם בתשובה שלמה, ואחרי שהרה"ג הנ"ל השקיע עמל רב ודמים מרובים רואה עמלו מתמוטט לנגד עיניו, ועליו לקומם החרבות ולשקם ההריסות ולהוסיף כהנה וכהנה על ההוצאות המרובות בלא"ה".

בסיום המכתב חותם הגר"ש וכותב: "וע"כ באתי בבקשה מיוחדת לאשר לבבם מרגיש גודל מעלת ויקרת מוסד חשוב זה אשר ממנו יתד ממנו פינה להציל את חינוך בנות ישראל ובפרט לעת שכזאת, לחזק ולהחזיק את ידו של הרה"ג הנ"ל לישא במשא הקודש, יתברכו כל המסייעים בברכת המקימים את דברי התורה".

סמינר מודיעין עילית-אלול עה

השארת תגובה