משרד החינוך: משנת תשע"ז – רישום אזורי בסמינרים

משרד החינוך שלח היום את תשובתו לעתירה בבג"ץ כנגד התנהלות הסמינרים באלעד ● בתשובה מודיעים משרד החינוך כי הוחלט לערוך את הרישום לסמינרים משנה"ל תשע"ז על פי אזורים ● על הרישום הנוכחי: "ייבדק על ידי פקחי המשרד"

בית ספר נעם וסמינר זלזניק באלעד. אילוסטרציה
בית ספר נעם וסמינר זלזניק באלעד. אילוסטרציה

אפליית הסמינרים באלעד: משרד החינוך השיב היום לבית המשפט בנושא העתירה כנגד התנהלות סמינר 'זלזניק' ו'לדעת חכמה' באלעד. על פי תשובת משרד החינוך, עולה כי החל משנת תשע"ז, בעיר אלעד תונהג חלוקת על פי אזורים כך שבעיית האפליה בעיר תיפסק לחלוטין. בנוסף קובע משרד החינוך לגבי השנה הנוכחית כי הליכי הרישום יבחנו על ידי פקידי המשרד ואם ימצא שהייתה אפליה, הרי שהרישום יבוטל.

בתשובת משרד החינוך נכתב: "בשנה"ל הלימודים תשע"ז, החלוקה לשיבוץ תלמידות בסמינרים לבוגרות בית יעקב תהיה חלוקה אזורית. בכפוף לעמידה בנהלי הרישוי, תלמידות מבית הספר בית יעקב באזור העליון בעיר, יתקבלו לסמינר דרכי חנה (זלזניק). כלומר, הסמינר דרכי חנה יהיה מוזן מתלמידות בית הספר בית יעקב מאזור העליון באלעד.

במקביל, מוסיפים במשרד החינוך, כי "תלמידות מבית הספר בית יעקב באזור התחתון באלעד יתקבלו לסמינר לדעת חכמה, כלומר הסמינר לדעת חכמה יהי מוזן מתלמידות בית יעקב באזור התחתון של אלעד".

בנוגע להתנהלות העכשווית בשנת הלימודים תשע"ו, נכתב בתשובת משרד החינוך כי מאחר ולא נותר זמן "בעקבות היעדר המענה מצד העירייה לפניות משרד החינוך וחרף הקשיים שעולים מהליכי הרישום הכל מתוך ניסיון לתת מענה פרקטי לתלמידות, הבקשות של התיכונים לרישוי 'לדעת חכמה' ודרכי חנה' ינותבו להמשך הליכי הרישוי". לדבריהם, הרישום הנוכחי יבחן על ידי הפיקוח במשרד החינוך.

לאחר בדיקת הליכי הרישום, אומרים במשרד החינוך כי "ככל שימצא כי הליכי הרישום בוצעו כך שלא תמצא בהם אפליה או שיקולים זרים בקבלת התלמידות לסמינרים, ישובצו יתר התלמידות שלא שובצו, בשני הסמינרים, כך שבכל סמינר ילמדו 90 תלמידות". במשרד החינוך מוסיפים כי במידה וימצא כי הליכי הרישום בוצעו תוך אפליה ושקילת שיקולים זרים יבוטל הרישום לחלוטין.

עיון מעמיק במסמך מגלה כי במשרד החינוך טוענים לאפליה עדתית באלעד יותר מאשר אפליה על רקע משלח ידו של אב התלמידה. "ניתוח הנתונים העלה כי הוקצתה מכסה מסוימת לקבלת תלמידות בחלוקה על פי עדות".

כך ניתן למנות 97 תלמידות שנרשמו לסמינר 'זלזניק': 74 התקבלו, מתוכן 22 ספרדיות בלבד. ו-23 סורבו כאשר בניהם 19 ספרדיות שאצל רובן, אביהן אברך כולל. בסמינר 'לדעת חכמה' נרשמו 144: התקבלו 49, מתוכן 12 ספרדיות. 91 סורבו כאשר מתוכן 52 ספרדיות שכאמור, אצל רובן, אביהן אברך כולל.

עו"ד יואב ללום מעמותת 'נוער כהלכה' שהוביל את המאבק בנושא מסר בתגובה כי "מדהים לקרוא את הנתונים והעובדות שמוצגות בתגובת המדינה. האפליה נגד התלמידות הספרדיות מוכחת בצורה נחרצת, ולכן אין לתת פרס לפושעים שעברו על החוק ורמסו אותו ברגל גסה, ואין לאשר רישיון לבית הספר שהוביל את הגזענות בעיר. זאת לצד בעיות נוספות שנעשות לתלמידות ממשפחות שהוריהן עובדים".

השארת תגובה