מחזורי המסחר נמוכים? הטבלאות ישתנו

מחזורי המסחר הנמוכים בבורסה, הובילו את מנכ"ל הבורסה יוסי ביינארט ל'המציא פטנט': המדדים יורחבו. זה לא יגידל את נפח המסחר, אבל המדד שיעסוק ביותר מניות – יעסוק במספרים גבוהים יותר

הבורסה
הבורסה

מדובר על שינוי בהרכב המדדים, מדד ת"א 25 יהיה מעתה 'מדד ת"א 35', את 'מדד ת"א 75' יחליף מדד 'ת"א 90, כך גם מדד 'ת"א 100' יתרחב ל'מדד ת"א 125'.

בקרב המניות הקטנות יותר: מדד ה'יתר 50' יגדל ל'יתר 60' ומדד חדש נולד: מדד 'עמוד שדרה', מידקאפ 150 ישלב את מדדי היתר 60 ות"א 90, מדד היתר יכלול כ-126 חברות ויהיה גם 'בלו-צ'יפ 12' בו יהיו מגבלות ענף.

המשקל המקסימלי לחברה שתיכלל במדדים ת"א 35 ות"א 125 יהיה 4%, ולא כמו היום  10%. ב'ת"א נקסט 90' המשקל המקסימלי למניה של חברה כלשהי יעמוד על 2% מהמדד, כשמשקל המניות הנסחרות במאגר יעמוד על 0.5% ולא כמצב הנוכחי בו עומד המשקל על 10% במדד 'ת"א 25' ו'ת"א 100'. במדדי ת"א 90 יתר 60 ות"א יתר יעמוד משקלה המקסימלי של מניה על  2% מהמדד ואילו במדדי המידקאפ והבלוצ'יפ משקל אחיד לכל מניה נסחרת.

בבורסה אומרים שהתהליך הינו בגדר הצעה ראשונית שהולכת לדיאלוג עם השוק, בשל בעיה שזוהתה וגם רצון לשנות.

המהלך נעשה לאחר שכשליש מהבורסה יותר מ-200 חברות, עזבו בשנים האחרונות, כשפחות מ10% מכך הצטרפו. כשליש מהמניות שנסחרות כיום נמצאות בסיכון – מניותיהן של 25 חברות נמצאות ברשימת שימור ו132 אחרות ברשימת המועמדות ל'דלי סחירות'.

לדברי הבורסה, מדובר ב"הפחתת הסיכון למשקיעים ולעוקבי מדדים, לעמידה בסטנדרטים בינלאומיים",  כ-98% מהמסחר במניות נעשה במניות של חברות שנכללות במדדים.

כמחצית מהמסחר כיום, נעשה בעשרת המניות הגדולות בבורסה, והרצון הוא להגדיל את הפיזור. "יש פה ריכוזיות גדולה מדי. המסחר הולך למדדים ובעיקר למדדי הדגל". רוב המסחר בבורסה המקומית – כ 95% מההשקעות, הוא במדדי ת"א 25, ת"א 75, ת"א 100 והבנקים – שכולם נגזרים מת"א 100.

אשר על כן, יוחמרו הקריטריונים לגבי אחוז החזקות הציבור ושווי החזקות הציבור במדדים אלה (החזקות ציבור של 35% במקום המצב הנוכחי של  25%. בנוסף, מינימום שווי ציבור יעמוד על 100 מיליון שקל, מינימום שווי החזקות הציבור בת"א 35 יעמוד על מיליארד וחצי שקל), בעוד שבמניות שנסחרות במדדים אחרים, בהם מדדי ה'צמיחה', יונמכו הקריטריונים.

הבורסה תרחיב את הבידול בין מדד ת"א 100 למדד ת"א מאגר, תהיה גם הפרדה מלאה בין מדדי היתר 50 ליתר מאגר.

כמו כן, הבורסה תפעל לדבריה להסרת חסמי צמיחה. במה מדובר? כיום יש מגבלה להחזיק מעל 5% במניות בנק ללא אישור בנק ישראל. בבורסה מצדדים באלה שאומרים כי מדובר בחסם שנובע מ"הקושי של המוסדיים לרכוש מניות בנקים, ושזה יוצר בעיה לא רק במניות הבנקים אלא גם בהשקעה במדדים המובילים, ויש לפתור זאת".

עדכוני המדדים יהיו בימי המסחר בחו"ל. כלומר, שני עד חמישי ולא בימי חג בחו"ל, בשאיפה לקביעה שעדכון מדדיים יהיה רק עדכון חודשי, הרכב המדד יוותר פעם בחצי שנה.

השארת תגובה