צפו: בני תורה ייסדו את מוסדותיהם בבני ברק

'בני תורה' מקימים תלמוד תורה בבני ברק והגר"ש אוירבך הגיע ל'כנס היסוד' ● "ילדים, צריכים להכניס בהם חינוך על טהרת הקודש, זה פיקוח נפש של כל היהדות" ● איך מסבירים לאמהות, ומה עושים נגד רדיפות?

עם פתיחת שנת הלימודים ה'תשע"ו, ממשיכים ב'בני תורה' בהקמת המוסדות שיהוו אלטרנטיבה למוסדות המזוהים עם ההנהגה בבני ברק. הבוקר נפתח הרישום לתלמוד התורה 'תפארת יעקב' ע"ש של מרן בעל ה'קהילות יעקב' זצוק"ל. בעיתון הפלס אף פורסמה מודעה רשמית על כך. עד כה נרשמו כ-250 תלמידים לחיידר החדש שפותח את שעריו לכלל הכיתות, כשאליהם מתעתדים להצטרף תלמידים נוספים בעבקות הפרסום.

בכינוס היסוד לתלמוד התורה שהתקיים בביתו של הגאון רבי שמואל אויערבאך, דיבר הגר"ש על הצורך בפתיחת חיידר חדש בבני ברק שייתן מענה לצרכים הרוחניים והגשמיים של ציבור בני התורה בעיר. גורם בכיר המקורב ל'בני תורה' אומר ל'כל הזמן' כי "התלמוד תורה החדש בבני ברק נועד לענות על צורך ספציפי שנוצר בשנה האחרונה".

לדבריו, ההוראה לפתיחת הת"ת הייתה למרות העובדה כי הגר"ש אויערבאך מתנגד בתוקף לכל "פירוד לשם פירוד", ובעבר הביע מחאה נגד העסקנים מחוללי המחלוקת בעולם התורה. כזכור, לאחר הבחירות המונציפאליות, דיבר הגר"ש על הצורך לשמור על בתי מדרש משותפים שבהם יכולים ללמוד זה לצד זה תלמידים של ראשי ישיבות שונים ודעות שונות. לאברכים אמר הגר"ש לעשות הכל כדי להמשיך את לימודיהם ולשמור על המסגרת, גם אם ישנם כאלה שמתנכלים להם.

"הגר"ש מתנגד לפירוד אוטומטי וחלוקה על בסיס שרירותי על רקע פוליטי וחוגי", מוסיף הגורם. "אבל אמר שיש לשקול הקמת מוסדות חדשים במקרה שנוצר צורך ספציפי. למשל, במוסדות חינוך שבהם קיים חשש שתשתלט מגמה של התיישרות עם ההתערבות החיצונית של משרד החינוך, או כאשר ילדים בת"תים סובלים מהתנכלויות רצופות, תופעה שקיימת בבני ברק. המטרה אינה "פירוד", אלא לאפשר לילדים ללמוד תורה באווירה נורמטיבית ורגועה, בסביבה חמה כפי שכל מוסד חינוכי אמור לתת בגיל הזה".

לדברי הגורם, פתיחת הת"ת תשליך גם על אחוזי התמיכה במוסדות התנועה הירושלמית, בבני ברק. "ברגע שהורים מהציבור הזה מרגישים שגם אם יזדהו בגלוי, יש להם מקום רגוע ובטוח עבור ילדיהם – זה יסיר מהם את המחסום האחרון לחשוף בגלוי את דעותיהם, והדבר יפעל ככדור שלג".

"לא חלמנו על זה אף פעם"

בכנס היסוד נשא דברים הגר"ש אויערבך והתייחס לשאלות מצד הורים שהשתתפו בכנס. "המצב בתלמודי תורה כיום, שיש הפרעות בגשמיות וברוחניות", פתח הגר"ש בדבריו. "ילדים, צריכים להכניס בהם חינוך על טהרת הקודש, ושיהיה להם מנוחת הנפש, שיהיה להם שמחת התורה, זה פיקוח נפש של כל היהדות'.. אני לא מרגיש צורך להרחיב בדברים, כל אחד צריך לשמור על הילדים שלו".

"פתחו כאן חיידר, שהרב'ה אוהב אותו, ושהמנהל אוהב אותו, אחד אוהב את השני, ככה צריכים לחנך. וככה בונים – מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. בתי מדרשיות זה גם התלמודי תורה'. צריכים שבחינוך הראשון שלא תהיה כזו בעיה, זה ברוגז אתו, וזה אתו, זה מרביץ לו זה יכול להרביץ לו וזה יכול יותר מזה. לא זו הדרך לא זו העיר ולא זו תינוקות של בית רבן, זה רק חס ושלום יכול לגרום ל'תינוק הבורח מבית הספר'. צריכים לדאוג שיבוא בשמחה לתלמוד תורה. זה גופי התורה, גופי היהדות, גופיי מענטש'לאכקייט, גופי הכל".

אחד ההורים: "אנשים חוששים מדברים חדשים, חוששים ממקומות חדשים. ככל שהמקום יותר ממוסד יותר יודעים שזה ילך, ובמקום חדש יש יותר חששות".

הגר"ש: "חדש? כל תלמוד תורה זה חדש. ילדים גדלים וצריכים תלמודי תורה, עכשיו אין תלמוד תורה לילדים האלה, אז צריכים לבנות להם תלמוד תורה. לא שייך לחשוש. תלמוד תורה בונים ושיהיה בהצלחה".

אחד ההורים: "יש ששואלים, כיוון שבחיידר שלהם לא מספיק סובלים האם להעביר לחיידר החדש?"

הגר"ש: "זה אמרתי, צריכים שהרב'ה יאהב אותם לא מספיק שלא מסוכן… שלא צריך לברך הגומל כל יום. זה בכלל לא צחוק, קשה לצחוק על דברים כאלה. אוי לנו שהגענו לכך. לא חלמנו על זה אף פעם, על דברים כאלה".

אחד ההורים: "בתור הורים לא תמיד מספרים לנו בהנהלת החיידרים הקיימים את כל מה שהולך, אבל קצת ממה ששומעים עולה שיש דיבורים על שינויים מצד החינוך – זאת אומרת, לא מצד הרדיפות".

הגר"ש: "הדברים ידועים מאוד. זה אני יודע היטב. זה רוח מכל המקומות. מביאים להם יותר כסף. זה גם סיבה גדולה לפתוח חיידר חדש. אני מקווה שבחיידר החדש לא יהיה ככה, ושזה יהיה אדני היסוד… כתוב 'תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב', צריכים לחנך כמו שחונכנו מאבות אבות אבותינו".

המודעה הבוקר בעיתון הפלס

"אין פה שום סיבה שלא צריך להקים תלמוד תורה. יש טבע שאדם רוצה להיות רגוע ואינו רוצה לטרוח, ומה שעשה אתמול הוא שיעשה היום – אבל על החינוך הילדים שנאמר על זה 'את עמלינו אלו הבנים', צריכים – לדאוג לכך בראש הכל! ופה זה לא רק לשפר שיהיה עוד יותר ויותר טוב, זה לברוח ממקום סכנה מכל הבחינות, ברוחניות ובגשמיות".

אחד ההורים: "ישנו חשש שכיון שזה יהיה ריכוז של תלמידים במקום מסוים, יתרכזו הרדיפות מחוץ לחיידר. היה לזה תקדים".

הגר"ש: "מרוב פחדים אדם גם יכול לא לצאת מהבית – ישכב במיטה… לכן לא צריך להתגבר על כל מה שעושים?! הרי יהיה עוד יותר גרוע.. אדם צריך להציל את עצמו מה שאפשר, ותמיד צריך שהקב"ה יעזור".

אחד ההורים: "יש שטוענים שלהם כן טוב בחיידר, בחדרים מסוימים טוענים שבהם אין את הבעיה או שהבעיה פחות קיימת".

הגר"ש: "גם אם פחות או יותר – גם זה צורך גדול. אם לא היה את כל הרדיפות, הייתי אומר שנחכה.. אבל ודאי שבהרבה תלמודי תורה כבר הכניסו הרבה דברים חדשים. מעשים שבכל יום שבאים הורים ושואלים מה לעשות בעניין, יש כבר גם קרירות להשלים עם הדברים".

אחד ההורים: "אבא שהילדים שלו לא סובלים והוא בקשר עם הרב'ה, והרב'ה אוהב את הילד וכו', האם גם צריך להוציא את הילד ולהביאו לחיידר החדש?"

הגר"ש: "הרב'ה הזה והרב'ה השני מה? עוד רב'ה, ועוד שנה".

אחד ההורים: "מה אומרים לאמהות".

הגר"ש: "כל מה שאמרנו פה אומרים לאימהות".

אחד ההורים: "יש ילד שצריך לנסוע כשלושת רבעי שעה נסיעה עד לתלמוד תורה החדש, והוא לא במצב שהוא צריך במיוחד לצאת מהחיידר שלומד בו כעת, האם צריך לעשות כזו טירחה?

הגר"ש: "בכל דבר יש יוצא מן הכלל, אני לא אומר שזה בסדר… אבל אני לא אורים ותומים לזרוק ככה.. אני לא רוצה מיד להגיד הבטחות. אבל בוודאי עצם התלמוד תורה זה דבר חיוני ביותר. ממש הצלה לכל".

אחד ההורים: "שאלו לגבי האמהות שלוקחות את זה קשה יותר שכעת צריכים להזדהות".

הגר"ש: "זה לא בעיה של החיידר… זה בעיה כללית".

אחד ההורים: "מתכוונים, שכששולחים למוסד כזה זה יותר חותך את הדברים".

הגר"ש: "אז צריכים להכנע ולהשפיל את עצמם? זה רוחניות".

5 תגובות
 1. הקנאים החדשים לא לוקחים כסף בכדי לקבל מסאטמר הרבה יותר כסף
  חבורת צבועים

 2. אוסף פרנואידים שקרנים ומטורפים

 3. שינויים ? עוד לא אמרו לו שיש גזירת גיוס על הילדים?
  תפסיקו למכור לו לוקשים רחמו עליו

 4. לא יקחו כסף מהמדינה
  אבל ימנו ראש עיר שיחלן את עירנו בטומאת העמים
  כמה צדקו דברי מרן שר התורה שהם חבורת ממרים זקנים וצעירים

 5. גופיי גופיי גופיי
  ישעוד חוץ מגופי היהדות גופי הכל
  העיתון ? גופי היהדות
  מפלגה? גופי היהדות
  מחלוקות עם כל גדולי ישראל ? גופי היהדות
  נו תגידו אתם זה לא כת?

השארת תגובה