תיעוד: מרן הגר"ש אויערבך בקינת "אלי ציון ועריה"

צפו במרן ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אויערבך שליט"א מקונן בבכי את קינת 'אלי ציון ועריה'

מרן ראש הישיבה פרסם מכתב לתלמידיו בישיבת מעלות התורה ולאברכי הכולל בו מתריע על המנהג לזמר את הקינה הזו, וקרא לאומרו בקול שקט ובקול בוכים, ולהתבונן במילים ובפירושם.

המכתב המלא:

"בסיעתא דשמיא ערב תשעה באב ייהפך לששון ושמחה

"הנני להעיר הערה קטנה וגדולה היא אלי, בדבר אשר בסוף הקינות שאנו מקוננים על חורבן בית המקדש ובגמר הקינות קמים ואומרים בקול רם ׳אלי ציון ועריה׳,

"ואני מבקש מאוד לא להרים קול בזה אשר נראה כקול זמרה ממש, וחס ושלום כאילו לועגים על הקינות וכו, נא לאומרו בקול יותר שקט ובקול בוכים ולהתבונן במה שאומרים ופירוש הדברים.

"כל המתאבל וכו׳ זוכה ורואה בשמחתה, להתבונן היטיב בעומק העניין כי רב הוא להתעורר לתשובה וה׳ יחננו וירצנו.

"המצפה לשוב בתשובה שלמה"

"ראש הישיבה"​

IMG_9127

IMG_9129

השארת תגובה