אברך נעצר: חשוד בהעלמת מיסים בסך 1.3 מיליון

אברך מירושלים, אחים מנתניה ושכיר מפתח תקווה נעצרו בחשד להשמטת הכנסות של מיליוני שקלים בגין שכר דירה ● על פי החשד העלים האברך הכנסות בגובה מיליון ו-300,000 שקלים

אברך מירושלים, אחים מנתניה ושכיר מפתח תקווה נעצרו בחשד להשמטת הכנסות של מיליוני שקלים בגין שכר דירה # על פי החשד העלים האברך הכנסות בגובה מיליון ו-300,000 שקלים
האחים משה ויוסף בורוכוב מנתניה, דוד בן פדי שכיר מפתח תקווה וישראל רייך, אברך מירושלים המקבל מלגה חודשית בסך 2,500 ₪, נעצרו בחשד שהעלימו הכנסות של מיליוני שקלים ששילמו להם שוכרי הדירות שבבעלותם.

לפי החשד, משה בורוכוב העלים הכנסות בהיקף של כ-2,700,000 ₪, אחיו יוסף השמיט הכנסות בסך של כ-1,600,000 ש"ח, בן פדי השמיט הכנסות בסך של כ-800,000 ₪ ורייך חשוד כי השמיט הכנסות בסך של כ-1,300,000 ₪.

החקירה נגד האחים בורוכוב ובן פדי מנוהלת במשרד חקירות מס הכנסה מרכז. מהחקירה בעניינם של האחים בורוכוב, האחד יוסף (56) – בעלים של מכולת בנתניה והשני – משה (59), שכיר במכולת, עולה כי ברשותם דירות ברח' עולי הגרדום בעיר, אותן השכירו מבלי שפתחו תיק ברשות המסים מבלי שדיווחו על ההכנסות.

מחקירתו של משה בורוכוב עלה כי בבעלותו 12 דירות, שבע מהן רשומות על שמו וחמש מהן רשומות על שם בנו ורק אחת משמשת אותם למגורים. משה הודה כי בשנים 2005 – 2014 לא דיווח על ההכנסות בסך 2.7 מיליון ₪, שקיבל מהשכרת דירותיו בנתניה ובכפר יונה.

אחיו, יוסף בורוכוב הודה אף הוא כי בשנים 2005 – 2015 היו בבעלותו 6 דירות בנתניה, אותן השכיר ובגינן שולם לו שכר דירה בסך כ-1.6 מיליון ₪ אולם בדו"חות שהגיש למס הכנסה דיווח כי גובה השכירות נמוך מרף הפטור ממס.

מהחקירה בעניינו של בן פדי (44) עלה כי בבעלותו 5 דירות שהושכרו במרוצת השנים 2005 – 2014, זאת ללא פתיחת תיק ברשות וללא דיווח. בדיקת חוזי השכירות הצביעה על סך הכנסות של כ-800,000 ₪ בתקופה הרלוונטית. בחקירה הודה בן-פדי כי לא דיווח על הכנסותיו משכר דירה.

משרד חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום מנהל את החקירה נגד רייך (35) וכעולה מהבקשה שהגיש לבית המשפט, רייך החל ברכישת נכסי נדל"ן כבר לפני עשור ובבעלותו 5 דירות ונכסים המניבים לו הכנסה חודשית ואף-על-פי-כן, הוא לא פתח תיק במס הכנסה ולא דיווח על הכנסותיו מתשלומי השכירות שקיבל. הואיל והוא לא השיב לדרישת הדיווח שנשלחה לו, הוא נחקר. בחקירה הודה רייך כי הכנסותיו משכירות החל משנת 2007, עליהן לא דיווח כלל, עומדות על יותר מ-1.3 מיליון ₪.

השארת תגובה