הגר"ד לנדו לגר"ש חנניה: להתחזק בתפלה

במענה לשאלת גאב"ד עליית חנניה הורה מרן רבינו הגר"ד לנדו לחזק את עניין התפילה • "אמנם אומרים פרקי תהילים אחר כל תפלה, אבל יש לחזק את הדבר גם בשאר בתי הכנסיות, וכן אצל בית יעקב אלו הנשים"

WhatsApp Image 2024-02-11 at 09.56.52
WhatsApp Image 2024-02-11 at 09.56.52

מרן רבינו הגר"ד לנדו שליט"א אשר קיבל את גאב"ד "עליית חנניה" הגאון רבי שלמה חנניה שליט"א לשיחה ארוכה במעונו בענייני השעה, עמד על כך שחשוב מאד להוסיף ולהתחזק בתפלה בכל זמן ועת, ויש לפרסם הדבר ברבים.

"בהיכלי הישיבות", אמר מרן שליט"א, "אמנם אומרים פרקי תהילים אחר כל תפלה, אבל יש לחזק את הדבר גם בשאר בתי הכנסיות, וכן אצל בית יעקב אלו הנשים, לאור המצב הקשה מאד בו שרוי עם ישראל, כאשר שונאינו מדרום ומצפון עומדים עלינו לכלותינו, ואין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים שיצילנו מכל אויב ולסטים ומכל מיני פורענויות".

מרן רבינו שליט"א שמע בקורת רוח על הקבלות והחיזוקים שנעשו מטעם "עליית חנניה" עקב המצב הקשה,  והוסיף כי יש הרבה ענייני חיזוק וכל דבר פרטי שמתחזקים הוא טוב. אבל כהוראה לרבים אי אפשר לומר אלא את עניין התפלה – כמו שנפסק בשו"ע לעורר ולהתריע בעת צרה.

במענה לשאלת הגאב"ד שליט"א על חלקי התפלה שמומלצים, ענה מרן רבינו שליט"א כי אי אפשר לומר תקנה לציבור, וכל אחד יתחזק בחלק שיכול.

מרן רבינו שליט"א חיזק את ידי הגאב"ד הגאון רבי שלמה חנניה שליט"א אשר פועל גדולות ונצורות במסגרת "מח ולב" בענייני אמונה ובטחון וברכו שיאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל.

לאור בקשת מרן רבינו שליט"א יוצאים בעליית חנניה – מח ולב בימים הקרובים במבצעי חיזוק מיוחדים בענייני התפלה- המיועדים הן לבני הישיבות והן לכלל עמך ישראל- כהוראתו הברורה של מרן שליט"א לחזק בכל מקום ומקום, הן אצל הגברים והן אצל בנות ישראל את עניין התפלה.

השארת תגובה